11/2014
Peeter Lemats, Antsla EKB koguduse pastor

Antsla kogudus alustas kaks aastat tagasi oma palvela rekonstrueerimistööga. Tänaseks on kõrvalehitus, kuhu tulevad ruumid pühapäevakoolile ja noortele, saal osaduseks, sotsiaalruumid piirkonna rahvale toidu, riiete ja mööbli jagamiseks, sarikate all.

Jumal on koguduse elu õnnistanud ja värskendanud, noored ja vanad on üksmeelselt kaasa aitamas. Kogudusepere pole suutnud seda tööd üksi teha. Annetustena on laekunud pühakoja katuse ehituseks 3461.63 EUR. Kogudus tänab selle suure abi ja kaaspalvete eest! Katuse hinnast (plekk 8781.60, katuseaknad 2314.57, paigaldustööd 8721.60) on veel puudu 16356.14 EUR. Talv läheneb ja praegu vajab hoone katust, mille heaks oodatakse lahkeid annetusi.
Antsla EKB Kogudus: EE911010402011464003, selgitusse: katuse ehitus.