10/2017 12 3d noored
Einike Pilli, KUSi rektor

Algus juunikuu Teekäijas

Järgnev on viimane osa Frank Powelli materjali põhjal koostatud ja Eesti noorte poolt kommenteeritud artiklist.

9. KOGUKONDA PEETAKSE TÄHTSAKS

Kogukond on noortele üks keskseid väärtusi ja vaieldamatu osa nende elust. Aga see pole ükskõik milline kogukond, vaid Kristuse-keskne inimeste grupp, mille keskel saab minna pinnapealsest sügavamale ja küsida raskeid küsimusi. Selline kogukond esitab neile väljakutseid ja aitab püsida fokusseerituna olulisele. Noored mõistavad, et tõeliselt suuri unistusi saab täita vaid üheskoos, kuuludes autentsesse ja Kristuse-kesksesse kogukonda.

Kadi: Usun, et noored tunnevad seda pingevälja kõige tugevamalt, sest noorte arengu jaoks on ülioluline kindel kuuluvustunne. Ja mitte lihtsalt kuulumine iseenesest, vaid keskkond, kus ta on armastatud sellisena, nagu ta on, ja kus ta tunneb usalduslikke suhteid. Mäletan, et minu jaoks oli kodugrupp ülioluline, sest ma sain seal olla mina ise ja me saime kõik jagada, mis meie eludes toimub – ka raskusi.

Joonatan: Ma arvan, et me kõik vajame oma ellu inimesi, kellega koos olles õpime paremini Jumalat tundma ja kellega saame olla ausad, läbipaistvad ja tõelised. Oma koguduse keskel olen näinud, kui suureks väärtuseks on muutunud see, kui sul on inimesi kogudusest, kellega kohtuda rohkem kui vaid pühapäeval, kes sind innustavad, julgustavad, sinu eest palvetavad ja kellega koos saad elu jagada. Sellised suhted toovad kaasa imelisi muutusi ja aitavad ka neil, kes ehk muidu on hüljatud, kogeda, et ka nemad on oodatud ja täielikult osa.

Siimeon: Kogukonna-keskne elu on minu jaoks olnud alati enam kui pühapäevased teenistused. See läheb sügavamale kui õnnistuse-käepigistused ja „Kuidas läheb?” küsimused. See avab südame su lähedaste ees ja toob sind samal ajal Jumalale lähemale. Kõike seda inimeste keskel, keda usaldad.

10. SELLES VÄÄRTUSTATAKSE ÜHTSUST JA HOIDUTAKSE ERIMEELSUSTEST
12 2011 kus

Jeesus tõi kokku väga erinevaid inimesi ja kutsus korduvalt üles ühtsusele. Kogudused, mis väärtustavad rassilist, põlvkondlikku ja sotsiaal-majanduslikku variatiivsust, kehastavad noorte jaoks evangeeliumi suurt väärtust. Noored usuvad, et Vaim suudab luua sellist ühtsust. Seepärast meeldib noortele kohtuda kohvikutes – nad eelistavad kohti, kus kõik tunnevad end ühtemoodi teretulnuna.

Kadi: Kui see oleks teisiti, siis oleks ju õpetus ja praktika vastuolus. Need kaks peaks ikka käsikäes käima. Usun, et noored tahavad näha ka ühtsust tegudes ja sõnades.
Laura: Täna on Eestis väga vähe noori, kellel on terve perekond. Ka maailmas toimub palju hirmutavat. On loogiline, et noored igatsevad, et kogudus võiks olla midagi alternatiivset – keskkond, kus valitseb ühtsus, hoolimine ja turvatunne.
Siimeon: Eks need ole kaks tähtsaimat väärtust Jeesuse-kesksetes kogukondades. Ilma nendeta poleks noortel võimalik mugavustsoonist välja ning Jumalale lähemale astuda.

Lõpetuseks

Noored koguduses on korraga nii väljakutse kui võimalus. Ilmselt oleme mitmete nimetatud tunnuste puhul tõdenud, et igatseme ise samu asju. Ja ehk oleme leppinud lihtsalt ajapikku vähemaga. Aga noored usuvad veel värskelt ja kompromissitult, et selline kogudus on võimalik. Ja teevad endast sõltuva, et see teostuks.

Muidugi, artikli neljas osas võis olla ka seda, mis oli ootamatu või vähemalt harjumatu perspektiiviga edastatud. Võtame seda siis kui üksteise murraku õppimist, et meie koguduste noored ja need noored, kes veel otsivad Jumalat koguduse keskelt, tunneksid, et me vähemalt püüame neid mõista. Ja mine tea, ehk me ühel hetkel mõistamegi. Vähemalt paremini.