04/2011 Tarmo Kähr, Kärdla koguduse pastor

2011. aastal on omavahel eestpalvepartneriteks Kärdla ja Leisi kogudused. Talvel, kui on jäätee, on saarte rahval üksteisel külas käimine lihtsamgi kui suvel. Nii külastasid veebruari lõpus Kärdla vennad-õed Leisi kogudust. Taevaisa on aga sel aastal kinkinud jääteed üsna pikalt ning 20. märtsil tuligi võimalus Leisi kogudusel vastukülaskäiguks. Mõned koguduse õed ning Leisi kogudusevanem Johannes Voksepp kasutasid rõõmuga ära võimaluse tulla vaatama oma eestpalvekogudust. Rõõm oli vastastikku kuulata üksteise mõtteid ja tunnistusi, üheskoos laulda ning tähele panna Jumala Sõna. Vend Johannes Voksepp jutlustas 2Kr 5:14-19 alusel. Ta tõi esile, et Kristuse kaudu võime üksteist tunda õdede-vendadena hoopis teisel tasemel kui inimlikke sidemeid silmas pidades. Kristuse armastus on see, mis meid seob. Ning selles armastuses oleme seotud igavikku ulatuvate sidemetaga. Peale jumalateenituse lõppu jätkus osadus veel kohvilauas.