06/2012 Kalmer Marimaa, KLA koordinaator

Eelmisel aastal taasalustati Eestis koostöös Rahvusvahelise Koguduse Loomuliku Arengu Instituudiga koguduse loomuliku arengu (KLA) uuringud. Praktikas on leidnud kinnitust uuringute taga olev idee, mille kohaselt koguduse nõrkade külgede täiustamisel tugevneb terve kogudus, ja see hõlbustab kasvamist. Nii tasakaalustatakse koguduse töös jumalik ja inimlik faktor: koguduse kasv on Jumala töö, millesse ta kaasab inimesed. Apostel Paulus kirjeldades Korintose koguduse sündi ja arengut: "Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada." (1Kr 3:6)19 kla tartus

Uuringutes on seni olnud kõige aktiivsemad Tartu ja selle ümbruse kogudused, kelle esindajad kogunesid 26. aprillil Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari, kes on KLA koordinaatoriks Eestis. Üheskoos arutati tulemuste üle ja otsiti võimalusi, kuidas üksteist aidates neid oma koguduses paremini rakendada. "Teekäijal" õnnestus kohtumise järgselt esitada mõnele uuringus osaleva koguduse esindajale küsimus: "Millist praktilist abi näed KLA uuringutest oma kogudusele?"

Toivo Pilli (Tartu Salemi Baptistikogudus): "KLA annab mõtteainet, et mõista paremini protsesse, mis koguduses toimivad. Samas nõuab see kindlasti tõlgendamist, põhjuste üle järelemõtlemist ja tugevuste mõtestamist. Lihtsalt numbreid vaadates ei ole KLA-st suuremat kasu. Oluline on kasutada seda tööriistana ja seostada tugevused nõrgemate kohtadega koguduse praktilises elus ja juhtimises nii, et viimasedki kasvavad tugevamaks. Oluline on vaadata tendentse ja arenguid, mitte lihtsalt hetkeseisu."

Priit Gregorios Tamm (EMK Tartu Püha Luuka Kogudus): "Uuringu tulemusel saime ühelt poolt kinnitust juba ammu teada ja ilmsetele asjadele, ent teiselt poolt oli ka üllatusi. Kuna küsitlus oli põhjalik (kokku 91 küsimust), siis avanesid mõned nähtused ka uue nurga alt. Meie jaoks on KLA uuring hea tööriist oma koguduse seisukorra analüüsimisel ja n-ö täpselt sihitud abinõude rakendamisel nõrkade kohtade järele aitamisel. Erinevaid kvaliteediomadusi kõrvutades tekkis seni mitte märgatud seoseid, mille tark kasutamine võimaldab mõnel juhul tabada kaks kärbest ühe hoobiga."

Ilmar Roosimaa (Tartu Annelinna kogudus): "Juba KLA-uuringu läbiviimist planeerides hakkasid mõtted liikuma võimalike asjade üle, mis meie väikeses koguduses ehk annaks paremini teha. Teadmine, et tulemas on küsitlus, tõi kodudusse elevust. KLA-uuring andis hea "legaalse" võimaluse vastanutele oma heameelt või muret väljendada. Samuti oli vabam juhatuses diskuteerida teemade üle, mida niisama tõstatada on raske või mis muidu tunduksid virisemisena. KLA-uuringu tulemused "lõid pildi selgemaks" mitmetes koguduse tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes, kus seni sai toetuda ehk vaid "kõhutundele". KLA-uuringu põhjal paistab võimalik olema konkreetseid parendusi koguduses teha. Uuringus esitatud küsimustele tasub edaspidigi mõelda."

Ermo Jürma (Mooste Baptistikogudus): "Mooste Baptistikoguduse paljud liikmed lugesid eelnevalt läbi brošüüri "Koguduse loomuliku arengu ABC" ja see lõi uurimuse suhtes avatud õhkkonna. Meie koguduse elu on viimastel aastatel olnud nn stabiilne – kuid sisuliselt oleme olnud liiga omaette. Mitmed tööharud toimivad maakoguduse kohta võib-olla isegi hästi. Ka käib meie osaduses inimesi väljastpoolt, kuid ristimisi pole meil juba mitu aastat olnud. Äsja toimunud uurimus näitas, et meie kõige nõrgem lüli olevat mitmekülgsed väikegrupid. Pastorina tellisin selle lõigu arendamise nimel EKB Liidu ajakirjas "Teekäija" rubriigi "Piibel kodugrupis", mida olen täie usaldusega soovitanud rakendada."

Järgmine Tartu koguduste kokkusaamine on planeeritud sügisesse. Kutsume uuringutes osalema ka teisi Eesti kogudusi. Täpsemat informatsiooni leiab veebilehelt www.kla.ekklesia.ee.

.