07-08/2012

Alari Allikas, Pärnu Soola ja Valguse koguduse pastor 1995-2011


Eestis oli põnev ärkamisaeg. Jumal oli andnud meile viis last ja kutse teha tema riigi tööd. Me kaminatoas kogunes mõnikord 30 noort. Sõitsime ka mööda maad ringi: Pärnu-Jaagupisse, Tõstamaale, Mõisakülla, Kilingi-Nõmme, kus kogunesid väikesed grupid.
Pärnus hakkasime koos käima äsja tagasi saadud Saalemi palvelas, mis nõukaajal tehti spordisaaliks. Kogu tegevus toimis Pärnu Immaanueli koguduse tööharuna. Panime ajalehte kuulutuse: „Jeesuse elu kursus." Kohale tuli 30 inimese ümber. Seal aitas kaasa hea sõber Ahto Saar, kes oli hiljuti oma elu Jumalale andnud. Kuna ma polnud autoga sõber, palkas kogudus mulle ühel perioodil autojuhi, kellel oli must Volga. Sõitsime sellega Tõstamaa vallamajas peetavatele koosolekutele (eelnevale ajastule mõeldes on selles raske mitte märgata taeva huumorit). Seal käis koos arvukalt lapsi, noori ja täiskasvanuid. Sõber Renee Riisenberg abikaasaga toimisid kohapeal inimeste magnetina.

.


Pärnus tekkis mõte rajada tagasisaadud palvelasse kogudus, kes spetsialiseeruks tööks uute inimestega. Remondi käigus selgus, et senised koguduseliikmed, kellelt punavõimud olid hoone võõrandanud, soovivad taastada endise koguduse; koos kudumisringide ja mustvalgete piltidega seintel. Need kaks nägemust olid liiga erinevad, et ühe katuse alla pidama jääda. Tekkis pingeid. Tuli oodata Issanda juhtnööre. 1995. aastal sai rajatud uus kogudus, kelle eesmärk oli jõuda kristliku taustata noorteni, kellel puudub kristlik tagapõhi. Asutamiskoosolek toimus külmal jaanuaril soojas toas Tõstamaa lähedal talumajas (naljakas koht noorte pärnakate jaoks!) Koguduse nimeks sai Sool ja Valgus. Jeesus ütles: „Teie olete maa sool. Teie olete maailma valgus." (Mt 5:13-14)
Tegevusteks kasutasime Linakombinaadi klubi, mida kutsuti Takuks, ja paika, mida kutsusime Valge Maja. Viimane kuulus ühe usklikuks saanud õe sugulastele. Seni lasteaiana toiminud pisut räämas paigas maandus meile ligi kolmeks aastaks appi Noortemissiooni tiim Inglismaalt. Nende juhtidel Karina ja Adam Martinil sündis poeg, kellest sai Valge Maja kodanik. Hoovis oli suviti üle saja inimese. Kord kutsusid naabrid meile sinna tuletõrje – viis meest kustutasid ära noorteürituse puhul süüdatud väikese lõkke. Tegevus kõikus rahvarohkete sündmuste ja mõnikord väga väikeste jumalateenistuste vahel – kaks peret ja paar noort suures klubisaalis.
Pärnu Piiblipäevadel tuli usule grupp noori, kes peagi moodustasid koguduse tuumiku. Igal aastal said mitmed ristitud.
Noortemissiooni ja Campus Crusade abilistega korraldasime üritusi rannas, platsidel ja koolimajades. Asutasime kodugruppe. Kurb oli, kui keegi kitsalt teelt lahkus. Peamised põhjused: kodu vastuseis ja (vastassoost) sõbrad ehk ka piisava arvu kogudusesõprade puudumine. Igal sügisel saatsime ära neid noori, kes läksid teistesse linnadesse õppima, aga alati tulid uued asemele.
Kogudus on sageli kolinud – Valgele majale ja Takule järgnenud paikadest on Noortekeskuses IN praegu seitsmes. Paar aastat kestis keeruline olukord, kui üks rendileandja kaebas koguduse poolkütmata ruumidest enneaegse lahkumise pärast kohtusse – see lõppes Riigikohtu lävel koguduse võiduga. Millal me nomaadlikust eluviisist püsiva asupaigani jõuame, teab Issand.
Muigega tuleb tunnistada, et praegu kohtub kogudus noortekeskuse puhkuse tõttu igal pühapäeval ise kohas.
Tänulikult meenutame inimesi, kellega võisime koos teenida: Ahto Eskor tegi algaegadel "lastekirikut", pärast Adamit ja Karinat olid misjonärideks Brian ja Stefani Karlik, Risto Tamm oli noortejuhiks ja pastoriks (ajal, kui meie olime Kanadas), Maarja ja Paul Davidson juhtisid ülistust ja lõid oma vabatahtliku tööga noortekeskuses hea kontakti, Katariina Lige ja Marii Reimann juhendasid noori, Karl-J. Allikas kasutas oma evangelistiandi.
Kogudus on praegu 17aastane – seega jõudmas täisikka. Tooni ei anna enam niivõrd noored, kuivõrd lastega pered. Helver ja Kairi Tõkke – kord jüngrid Adami ja Karina käe all – võtavad nüüd inimesi vastu oma suures rohelises majas. Kristjan Allikas – praegune pastor – õpetab suuremad poisse bändi tegema. Taavi Tamberg on olnud koguduse juhatuse esimees 17 aastat.


04 sool valgus