Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsi läkitus

4/2009

„Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" (Mt 6:33)

Kallid õed ja vennad! Soovime teile rikkalikke Jumala õnnistusi Issanda aastal 2009, mil pühitseme Eestimaal 125-ndat ning laias maailmas 400-ndat baptistlike koguduste sünniaastat.

Keset ülemaailmset majandussurutist, mille tagajärjel inimesed on sattunud võlgadesse, kaotanud kodud, jäänud ilma tööta, pöördume teie poole üleskutsega olla lootuse kandjad. Kristus Jeesus ütleb: „Ent otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päeval piisab omast vaevast." (Mt 6:33-34)

.

25 aastat tagasi läkitas Jumal poliitiliste kitsenduste kiuste meie maale evangelist Billy Grahami. Tänavu tuleb keset majanduslikku ja sotsiaalset kitsikust lootusesõnumit jagama tema poeg Franklin Graham. Kuulutada evangeeliumi – see on jätkuvalt meie põhiülesanne, ka siis kui festival on möödas.

Jumala riik tähendab sõnas ja teos jagatud elu. „Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!" (1Jh 3:17-18) Kristuse-järgsest teisest sajandist on teada, et Jeesuse järgijad paastusid kaks päeva nädalas, jagades sel viisil kokku hoitud toiduraha vaestele ja hädasolijatele.

Eestis oleme tulnud koos oma rahvaga läbi mitme majandussurutise ja sõjaaegsete raskuste, säilitades jagava, ligimesest hooliva meelsuse. 20. sajandi lõpust mäletame, kuidas kristlased siin- ja sealpool piire jagasid puuduses olijaile toiduabi, riideid, hingehoidu, praktililsi koolitusi ja tehnilist abi. See tõi paljude inimeste jaoks lootust lootusetusesse. Meie, 21. sajandi Jumala rahvas, tahame samamoodi teenida ja armastada.

Kuidas sünnib Jumala riigi rikkus? See sünnib jagatud elust: kingitud ajast, tänus ja usus toodud kümnisest, ohvrimeelsest ligimese teenimisest. „Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, ... ütleb vägede Issand." (Ml 3:10-12).

Vennad ja õed, me kutsume teid üles nägema võimalusi ka väheses, mis meil on, mitte kurtma selle pärast, mida pole. Me kutsume teid üles tegema jätkuvalt sotsiaalseid ja vaimulikke investeeringuid – et võiksime elada jätkusuutlike kogudustena. Aidakem tuua tasakaalu ja tulevikujulgust majanduslikult ja sotsiaalselt heitlikus ühiskonnas. Avagem oma südamed ja käed puudustkannatajatele, kes vajavad söögipoolist, kehakatet ja peavarju. Panustagem toetusgruppide ja nõustamise korraldamiseks. Tehkem lakkamatult eestpalvet meie kaasmaalaste eest. Tugevdagem töö- ja inimsuhete võrgustikku. Hoidkem osadust isekeskis ja Issandaga ja aidakem teistel leida osadust ja lootust Jumala rahva sõpruskonnas ja elava Jumalaga.

Iga kord kui tuleme pühaõhtusöömaaja laua juurde, tuletagu Kristuse murtud ja jagatud elu meilegi meelde ohvrimeelse elu õnnistust!