„I have a dream!“ – Mul on unistus!

10/2018 12 f1
Sander Tulk, Tartu Kolgata koguduse pastori abi
Fotod: Karin-Liis Tambaum.

Tartu Salemi kirikus toimus 6. oktoobril KUSi teoloogiline arutelufoorum. Päeva eesmärk oli anda osalejatele edasi unistusi, inspiratsiooni ja julgustada olema selline kogudus, milliseks Jumal tahab meid vormida. Motoks valitud sõnad „I have a dream!“ (Mul on üks unistus!) lausus mustanahaline baptistipastor Martin Luther King Jr, kelle kuulsaks saanud kõne muutis 1960aastatel kogu Ameerika.

Argielu on täis teoloogiat ja ka inimesed, kes otseselt ei õpi seda kui akadeemilist distsipliini, seisavad silmitsi usuliste tõdedega.

Päev algas hommikul kell kümme ja kestis õhtuni välja. Õhus oli rõõmu, uudishimu ja sõprust. Osalejad tundsid, et ees ootavad sisurikkad tunnid põnevate ettekannete, lugude ja vestlustega. Ürituse alapealkiri „Eluloolisi vaateid teoloogiale“ tuli hästi esile. Mitmel 12 f2korral kuulsime sõnavõtjate suust fraasi „Mul pole teoloogilist haridust!“, mis andis saalisviibijatele signaali, et tegu on inimestega, kes elavad oma elu nii hästi, kui nad oskavad, ja tahavad omal viisil Jumalale au tuua. Kõige paremini tuli see välja vestluses ettevõtja Raigo Tammoga, kes on rajanud mitmed edukad firmad ja teinud seda kõike Jumala abiga. Raigo ja Toivo Pilli vahelise dialoogi lõpuks kõlas viimase suust hea repliik, et nende vahel on olnud väga mõnus teoloogiline vestlus. Argielu ongi täis teoloogiat ja ka inimesed, kes otseselt ei õpi seda kui akadeemilist distsipliini, seisavad silmitsi usuliste tõdedega.
Päevale pani tugeva aluse juba esimene ettekandja Meego Remmel, kes kirjeldas elavalt mcclendonlikku vaadet teoloogiale. James William McClendon Jr (1924–2000) oli eelmise sajandi usuteadlane, kes sõnastas nn baptistliku arusaama või vaate teoloogiale. Selle sisuks on arusaam, et Jumala tõotused, mida me Piiblist loeme, on aktuaalsed ja kättesaadavad meile tänapäeval. Meego rõhutas, et liiga tihti elame kas mineviku ideaalides või pelgalt tulevikule lootes. Pühakirjast näeme aga, et Issanda kõik tõotused ei räägi ainult kaugest tulevikust, vaid need kuuluvad ka meile siin ja praegu. Tuleb elada tänases ja selle hetke valgel liikuda tuleviku suunas.

Kuid meie pole algristikogudus, vaid me oleme liikumas lõppristikoguduse poole.

Pärast seda õpetas Sven-Joonatan Siibak meid unistama ja oma unistusi teistele edasi andma. Ta tuletas meile meelde, et ka Jumal on unistaja ja tema loob jätkuvalt oma unistust koguduse näol. See unistus pole veel valmis, kuid me liigume täiuse suunas!
Päeva haripunkt võis olla konverentsi teises pooles, kui rahva ette astus kirjanik Kaarel B. Väljamäe. Paljud ei teadnud, mida oodata, kui ta esimesed paarkümmend sekundit rahva ees täielikult vaikis. Mis sellele järgnes, oli üks lummav ja kuulamapanev kirjanduslik ettekanne, mille oluline märksõna oli „vaikus“. Elame ühiskonnas, kus on kära palju ja kogu aeg on kiire. Vaikuse momendid on need hetked, mida me võtma peame, kuid kardame neid, sest tihti kõnetab meid seal Jumal väga isiklikult. Kui me aga igatseme Jumala lähedust, siis on ka vaikus hädavajalik. See sõnavõtt julgustaski olema vahel lihtsalt vaikuses, alati ei pea valjult laulma või palvetama, piisab ka vaikusest, ja sellel võiks olla oma koht Issanda koguduses. Inimeste reaktsioonidest oli tõesti näha, kui kõnekas see esitlus oli. Rahvas plaksutas ja plaksutas ning tekkis ka tunne, et keegi hõiskab varsti „Korrata, korrata!“. 13 f1
Päeva lõpus oli inimeste nägudest näha, et kokkusaamine oli korda läinud. Väärika punkti konverentsile panid KUSi rektori Einike Pilli kolm poega: Iisak, Siimeon ja Timoteos. Kuna tähistati ka Einikese 50. sünnipäeva, läks noormeeste vestlus ilusti teemasse. Nad tõid esile, kuidas ema on olnud neile suureks positiivseks jõuks elus edasiliikumisel.
Õhkkond oli täis rõõmu, häid muljeid ja armastust. Teadmised ja unistused, mis selle sündmuse käigus välja öeldi, olid igati kasulikud ja ülesehitavad. Anti edasi praktiline arusaam koguduste toimimisest, arenemisest ja erinevustest, nagu see aastatega on EKB Liidus välja kujunenud.
„I have a dream!“ oli see loosung, mis jäi kõlama. Ka Jumal unistab oma kogudusest. Me ei peaks idealiseerima ainult algkogudust, kellest loeme Uues Testamendist, sest seal pole ta veel lõplikul kujul. Meil on sealt muidugi palju õppida ja eeskujuks võtta. Kuid meie pole algristikogudus, vaid me oleme liikumas lõppristikoguduse poole. Jumala suured tõotused on ka meie tänase jaoks. Olgem siis unistajad ja liikugem edasi, et Jumala unistused kogudusest võiksid täituda.

13 f3