Julgustus juhtidele

9/2008

Meelis Kibuspuu

Kõik organisatsioonid sõltumata oma suurusest või eesmärkidest tegelevad igapäevaselt juhtimisega. Selle tõhususest sõltub nende edukus. Head juhid mõistavad seda ja arendavad pidevalt oma oskusi. Juhtimist vajavad ka kogudused – eelkõige Jumala juhtimist, aga ka inimeste panust.

Kuidas mõista Jumala kutset juhina? Kuidas juhtida kogudust Jumala tahtes? Kuidas teha õigeid valikuid ja otsuseid? Kuidas olla innustunud oma tööst ja innustada teisi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastab Willow Creek Assotsiatsiooni poolt korraldatav kristlik juhtimiskonverents Global Leadership Summit (GLS). Ettevõtmine sai alguse 1995. a Willow Creek'i koguduses South Barringtonis Illinoisis.

.

Täna levib iga aasta augustikuu alguses toimuv konverents satelliitside kaudu rohkem kui 50000 inimeseni 56 riigis. Video vahendusel jõuab see hiljem veel üle maailma 117 paika. GLS meeskonna visioon on, et muutes koguduse juhte muutuvad kogudused ja seeläbi ka neid ümbritsev ühiskond.

Kuna esmakordselt jõuab GLS konverents novembrikuus ka Tallinna, siis oli eesti korraldustoimkonna liikmetel Henri Lehtsaarel, Meelis Kibuspuul ning Kenno ja Jana Leieril võimalus kõigest koha peal osa saada. Ürituse korraldus jättis sügava mulje. Iga väiksemgi detail oli läbi mõeldud ja me tundsime endid väga teretulnutena. Meeldiv lisaväärtus oli külalistele organiseeritud kodumajutus. See eeldas suurt hulka peresid, kes on valmis 10 päeva külalisi võõrustama. Aga inimeste teenimine on üks koguduse tunnusmärke ja seal võeti seda tõsiselt. Suure osa konverentsi ja koguduse tööst teevad vabatahtlikud.

Bill Hybelsi (Willow Creek tegevjuht) avaloeng rääkis otsuste tegemise dramaatikast. Ühe nõuandena soovitas ta üles märkida erinevate situatsioonide juhtimiskogemused, luua juhtimise õpetussõnu. Oma enam kui 30 aastaga kogunenud „õpetussõnu" jagades rõhutas Hybels, kui tähtis on juhil valida õigeid sõnu.

Sügava mulje jättist maailmas õigluse eesvõitleva organisatsiooni International Justice Mission asutaja ja juht Gary Haugen. Tema küsis – mis on Jumala plaan seal, kus vohab ebaõiglus, inimeste tagakiusamine ja väärkasutamine? Ja vastus oli lihtne – Jumala plaan on inimene. Need annid, mis meil on, tuleb anda Jumala kasutusse ja siis lisab tema oma osa.

Harvardi Ärikooli praktilise juhtimise professor Bill George rõhutas oma loengus, et tähtsaim on juhina olla see, kes sa oled inimesena.

Koguduse võimalustest tänases ühiskonnas kõnelesid pastorid John Burke ja Efrem Smith. Nende veendumus on, et tuleb õppida teenima ka neid inimgruppe, kes on meist erinevad ja kelleni traditsioonilised kogudused sageli ei jõua. See nõuab juhtidelt enam Jumala usaldamist ja tema tahte otsimist. Erilist elevust saalis tekitas Smithi räpilik loengupidamisviis (Smith on pastor Minnesota multikultuurses koguduses, kus viljeletakse väga erinevaid muusikastiile).

Craig Groeschel püüdis lahti mõtestada midagi sõnul seletamatut ja silmaga nähtamatut, mis osadel kogudustel on, teistel aga mitte, kuid mis tõmbab inimesi enda poole. See on midagi, mille Jumal annab ja mille eelduseks on juhtide väga tugev osadus Jumalaga. Groescheli juhtimistões peitub ühtlasi misjoniretsept – et jõuda inimesteni, kelleni teised ei jõua, tuleb teha seda, mida teised ei tee. Siis ei saa me aga teha seda, mida kõik teised teevad.

Väga huvitav osa konverentsist olid intervjuud erinevate juhtidega. Seekord oli üheks intervjueeritavaks Catherine Rohr, kes 2004. a algatas ja juhib tänini vangide koolitusprogrammi Texases. See mitmeid ohvreid, julgust ja barjääride ületamist nõudnud programm on andnud paljudele uue võimaluse. 98 % programmi läbinud kinnipeetavaist leiab vabanemisel töö ja ainult 5% satub tagasi.

Teiseks usutleti Brad Andersoni, 190 miljardilise käibega elektroonikakaupluste keti „Best Buy" tegevjuhti. Anderson avas pisut korporatsioonijuhi igapäevatööd ning kõneles dilemmadest, millega kristlasena sellel ametikohal kokku tuleb puutuda. Kõige enam väärtustab ta 150 000 töötajaga ettevõttes aga inimesi.

Bill Hybelsi läkitusloeng oli allaandmatusest. Näitena kõneles ta ema Teresast, kelle järjekindel töö viis alati sihile. Hybels pani igale juhile südamele – teha kindlaks oma kutsumus ja täita seda kogu eluga!

Sisukad loengud, illustreerivad vahepalad, ülistus – kõik see lõi fantastilise õhkkonna, mida mina isiklikult ei olnud varem kogenud. On julgustav mõelda, et koos minuga astus konverentsisaalist välja 7000 innustunud juhti, kellel südameis on soov läbi oma organisatsioonide muuta maailma.