Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents 2012

01/2012

9.-10. märts 2012

Tartu, Salemi kirik, Kalevi 76

Vaata, Jumal teeb uut!

„Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed." (Js 43:19)

Liidu juhtide 4-aastane ametiaeg on ümber saamas, mistõttu toimuvad taas valimised. Praegu tegutseb vanematekogu poolt moodustatud valimisi ettevalmistav komisjon (Allar Laugesaar, Vilver Oras, Leho Paldre, Peeter Roosimaa, Erki Tamm).

23. jaanuariks esitavad kogudused kandidaadid presidendi, vanematekogu vabalt valitavate liikmete (6 kohta), ordineerimiskomisjoni liikmete (5 kohta) ja revisjonikomisjoni liikmete (3 kohta) kohtadele; 9 piirkonna juhid esitavad kandidaadid piirkondlike esindajate kohtadele; üle tuhande liikmeline kogudus oma kandidaadi ja vene regioon oma vanempresbüteri.

Liidu 5-liikmelise juhatuse koosseis valitakse uue vanematekogu esimesel koosolekul.

Konverentsil on kavas võtta vastu Liidu arengukava aastateks 2012-2017.

Heade mõtete linna oodatakse 150 delegaati 84 liidu kogudusest.

.