05/2014 20 vanalinnas
Tiiu Jürma, Tallinna Kalju koguduse muusikajuht

On muusikat, mis kõrvust mööda lendab,
kui tüütu inimese tüütu jutt.
Ja muusikat, mis alati meis endas loob uut
või äratab kord juba möödunut.
(Juta Kaidla)

Rõõmus kui Taavet, kel helisemas kannel, alustas Andres Tetermann 1890. aastal Kalamaja kogudusevanema tööd. Kohe algas muusikaline tegevus. Esmalt kõlasid soololaulud ja viiulimäng tema perekonna esituses, aasta pärast tegutses juba sega-, hiljem ka pasuna- ja keelpillikoor. Koorilaul muutus jumalateenistustel sõna kuulutuse kõrval lahutamatuks osaks.

20. sajandi keskel töötas nii sega- kui ka meeskooriga Johannes Kappel. Konservatooriumi oreli- ja kompositsiooniõpingute järel suunas ta oma anded kirikumuusikasse. Sündis täiesti uus tööharu: sümfooniaorkester. Kappel õpetas noori nooti tundma, pille mängima, andis solfedžot ja suunas paljusid muusikat õppima. Ta pühendas noortele parasjagu isiklikku tähelepanu, nii et iga mängija teadis, et just teda on tarvis. Repertuaaris oli baptismi lauluvara orkestreeringuid, eesti helitöid ja klassikalisi muusikateoseid. Orkestriõhtud olid populaarsed ja alati täismajale.

Laul ei vaikinud ka sõjaajal. Harjutused toimusid igal nädalal. Mälestustest võime lugeda: „Mõnikord oli rahulik ja vaikne, aga tihti kuulsime keset laulu, et maa põrus. Pommitamine oli alanud. Siis osa lauljaid laulis forte fortissimos edasi, osa aga läks rõdu alla palvetama. Jumal oli armuline, meie kirikul säilisid isegi aknad." 20 kalju meeskoor
Aastakümneid tegutses naiskoor Linda Kotkase ja kandlekoor Salme Silveri juhatamisel.

1957. aastal sai muusikatööjuhiks ja organistiks nõukogude sunnitöölaagrist naasnud Ruben Reinvald, keda tunneme ka armastatud koorilaulude autorina. Muusika oli tema isiklik tänu Jumalale võimaluse eest elada taas kodumaal.
Praegu töötab segakooriga Toivo Kivi. Repertuaaris on nii oma koguduse heliloojate (Kappel, Reinvald ja Leo Semlek) kui ka tõlkelaule. Tihti on inimestel just laulmise kaudu avanenud uks äratundmiseni: just seda olen ma otsinud, igatsenud, vajanud... Muusika on saladuslik tööriist Jumala käes.

Ka uue põlvkonna hinges on tung kiita Jumalat tema pühamus. Gospelmuusikat esitab noortekoor Eike Vellendi juhatamisel ja jazzmuusikat Joel Remmeli trio ning Laura Remmel. Kolm aastat tagasi koondas Henri Aavik klassikaliste orkestripillide mängijad. Kalju kammerorkestri visioon on edastada muusikat isikliku usutunnistusena.

Annaks Jumal, et Lasnamäe paemurru unikaalsed kivid Kalju kirikumüürides võiksid ikka vastu kajada Issanda auks kõlavale muusikale.