Aprill 2021 14 1helihardus


Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimus 25. märtsil helihardus. Suur reede, vaikne laupäev ja ülestõusmispüha on nagu ühe muusikateose kolm kontrastset osa, mis oma filosoofilises sügavuses analüüsivad väärtushinnanguid, meie euroopaliku kristliku kultuuriruumi harmooniat. Covidi-aeg on nagu fermaat, psalmisti sõnadega – sela – paus, peatus, et vaadata endasse ja muusikasse, et tajuda paastumaarjapäeva sõnumit: Jõulud ja kannatusaeg on ühe terviku lahutamatud osad, samuti nagu surm ja sünd, kannatus ja õnnehetk.
Muusikas oleme harjunud hindama kontraste ja kõlavärvide mitmekesisust kui inspireerivat rikkust. Aidaku muusika meiegi elus näha loobumiste ja kannatuste kaudu igavikulisi väärtusi, jõulu- ja kannatusaja sõnumit. Selle hindamatu kingituse sisu avamiseks on evangelist öelnud: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud…“ (Jh 3:16).