Toronto välismisjoni toimkonna kiri

07-08.2017

Armsad misjonisõbrad!

Etniliste koguduste tegevus vabas maailmas on kahanenud, nii ka Toronto Eesti Baptisti Koguduses. Sellega seoses lõpetab meie välismisjoni toimkond oma tegevuse 31. detsembril 2017.

Viimased misjonilehe numbrid saadame juuli- ja detsembrikuus. Välismisjoni kassa aastabilansi annetuste ja pärandiga kanname üle EKB Liidu välismisjoni arvele. Oleme kodumaaga töötanud käsikäes, et toetada ja palvetada eesti misjonäride eest ülemaailmselt.

Komitee praegused liikmed: Erika Kattai on üle viiekümne aasta olnud kirjatoimetaja ja lehte trükkinud. Maire Polashek on viiskümmend aastat rikastanud misjonitööd mitmes kategoorias, ka oma luuletustega misjoniajakirjale. 1964. a sai komitee liikmeks Wanda Kosk, kes lahkus igavikku 2015. Tema panus misjonitööle oli hindamatu väärtusega, olles Vilma Krabi „parem käsi”.

Kui toimkonna juhataja Osvald Medri 1987. a märtsis lahkus, võttis Kalle oma isa kohustused üle. Pärast Vilma Krabi lahkumist oktoobris 1992 laskusid tema kohustused minule.
Meenutades nende aastate tegevust – agarat tekkide õmblemist, riiete sorteerimist pakkide jaoks, küpsetamist jõulumüügiks ja mõtterikkaid koosviibimisi, täname Jumalat kõikide võimaluste eest tema riigi töös kaasa aidata. Teie toetused ja palved on olnud suureks abiks välismisjoni töös. Oleme tänulikud kõikide kaastööliste eest pikkade aastate jooksul.

Välismisjoni toimkonna nimel Viive Medri, 31. juulil, 2017.