Harrisonid lahkusid Eestist

7/2008 Peeter Tamm, Elva Baptistikoguduse pastor

Pühapäeva, 27. juuli jumalateenistus Elva Baptistikoguduses oli pühendatud Jumala tänamisele perekond Harrisonide 13-aasta pikkuse teenimise eest Elvas, Tartus ja Eestis tervikuna. Samas palvetati nende eelseisva aasta rännakute pärast neid seni toetanud kogudustes USA-s ning selle järel algavate araabia kultuuri ja keele õpingute pärast Lähis-Idas. Kahe aasta pärast maabuvad nad Bahreini Kuningriigis, kus Jim asub vanempastori ülesannetesse sealses inglisekeelses koguduses.

Vanem poeg Joosua, kes on väga olulist rolli täitnud Elva koguduse noortetöö arengus, asub õppima Moody Piibliinstituuti Chicagos. Temast järgmine, tütar Patricia alustab iseseisvat töö-aastat USA-s, et hiljem asuda õppima sobivat eriala.

Hüvastijätu jumalateenistusele tulid paljud inimesed Tartu Kodugrupi Kogudusest, mida Jim koos teiste misjonäridega on rajanud. Liidu presidendi Meego Remmeli tervitus loeti ette ja ulatati kingiraamat "Meie Eesti". Misjonikeskuse poolt ütles tänusõnad Agnes Böning, kes andis üle südamekujulised rahvusvärvides magnetid, mis peaksid Harrisonide pere liikmeid tagasi Eestisse tõmbama. Esimene misjonisekretär Indrek Luide oma perega tervitas lauluga "Taevas".

Elva koguduse poolt anti üle koguduse liikme Marta Rannati maal "Päikeseloojang Verevil", millel on kujutatud ühte koguduse ristimispaikadest. Koor laulis "Sinu tee sellel maal olgu õnnelik".

Tänu- ja eestpalves Harrisonide pere eest osalesid Elva koguduse palveinimesed, Tartu Kodugrupi Koguduse juhid, misjonisekretär Agnes Böning ja Indrek Luide.

Peale teenistust toimus Arbi järve-äärsel murul südamlik lahkumispiknik.

.