10/2010 Indrek Luide, Elav Kivi koguduse pastor

24.-25.09.2010 toimus Tallinnas EEA poolt korraldatud Misjonikokkutulek – Koguduse välislähetus. Konverents ei olnud mitte välismisjonist, vaid misjonist sel samal maal, kus meie elame. Oluliseks motivaatoriks foorumi korraldamisel oli 100 aastat tagasi toimunud oikumeeniline kogunemine Edingburgis. Edingburg on oluline teetähis seetõttu, et seal sõnastati erinevate konfessioonide vahel ühine evangeeliumi kuulutamise deklaratsioon.

Eesti kristlaskonna esindajad arutasid ühiselt meie evangelisatsiooni maastikul valitsevat situatsiooni ja otsisid vastuseid küsimusele, kuhu peaks nüüd liikuma.

Konverentsi algul vaadeldi kirikute olukorda Eestis. Küsiti ka, kas riik vaevleb veel MASU käes või on sellest juba väljumas. Siin kasutas Peep Saar väga oskuslikult uudissõna MASU, mõtestades seda koguduslikust vaatenurgast:

Mugavus / Minu-k(m)asu

Agnostikud / Aegajalt kirikus

Spirituaalsed segajad

Unustajad (kristliku keele) / Uhkus

Eesti ühiskonnas levib trend: Mis kasu ma sellest saan? Ettekandja väitis, et üldine arusaam on kogudusest kui lõppeesmärgist, mis tähendab, et inimese koguduseliikmeks saamine on temaga tegelemise lõppsiht. Peep Saar võttis siin kokku: „me vajame evangeeliumi uuendust".

1.Misjon ei saa olla mitte üks osa kiriku programmist, vaid koguduse olemasolu põhjus.

2.Peame ennast kirikute ja kristlastena taas mõistma misjonäridena.

3.Küsimus pole, kuidas inimesi kokku tuua, vaid kuidas neid välja saata!

4.Ükski liit, mis pole koguduste rajamist võtnud prioriteediks, ei ole Euroopas kasvav.

5.Kasvamine evangeeliumi laiemas (vägi ja lugu) ning sügavamas (pühitsus) mõistmises.

6.Iga kristlane olgu täisajaga vaimulik töötegija; Jumal maksab selle töö eest lihtsalt erinevaid (organisatsioonilisi) allikaid kasutades.

Jumala liikumist ei raja mitte hästivarustatud organisatsioonid, vaid pühendunud inimesed. Tegu peaks olema 7/24 oma missiooni tunnetavate ning kogukonnas seda väljendavate meeste ja naistega, keda kogudus sellel teekonnal varustab, läkitab ning julgustab.

Konverentsi väliskülalise Steve Hollinghrusti tähelepanekute valguses ei ole Eesti kirik just esireas kõndija Jumala tundmises ja evangeeliumi levitamisel. Selles lähtuvalt oli Steve teise ettekande pealkirjaks: „Milliseid muutusi vajab väljalähetatud kogudus?" Siin kolm pakkumist!

1.Jumala riigi visioon (Luuka 5-8): lubada sisse neid, kes olid välja arvatud (ebapuhtad, naised, paganad); Jeesus läheb evangeeliumiga nende juurde, kes on väljaspool; kuidas Jeesus kasutab tähendamissõnu; selle asemel, et pakkuda inimestele lihtsaid evangeelsed vastuseid, võiks neile anda nö „tähendamissõnu", mille üle nad hakkaksid mõtisklema.

2.Kui iga kristlane teeks 5 aasta jooksul jüngriks 1 inimese, saaks Inglismaa Issandale toodud 25 aasta jooksul.

3.Misjonäri tunnusmärgiks on haavatavus; tal tuleb saada lapseks ja teenijaks.

Väikesed muudatused viivad suurte muudatusteni. Evangeeliumi praktilise levitamise näitena kõneles Brett Toft, kes hiljuti asutas Tallinnas MTÜ „Serve the City" (Teenides linna). Kristliku kogukonnana tuleb meil hoida kätt pulsil selle ühiskonnagrupi vajadustel ja probleemidel, kelle keskel me ristirahvana tegutseme. Vabatahtlikku teenimisse tuleb haarata nii koguduse rahvast kui piirkonna inimesi. Selle läbi saavutatakse sõpruskond, kellega koopereerutakse olukorra lahendamiseks. Edasi saab jätkata evangeeliumi levitamist juba sõpruse tasandil (vaata: www.servethecity.ee).

Heaks julgustuseks praktilisest kristlusest oli EKB Liidu misjonär Bosnia-Herzegoviinas Jael Puusaag, kes esitles oma vastvalminud raamatut: „Jumala rahutooja".

Konverents lõppes paneeldiskussiooni ja EEA üleskutse „Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal" tutvustamisega. „Ilmakaare lõputeenistuses" kasutati uuenduslikku võtet, mis seisnes selles, et alustati ühises palves ja ülistuses ning poole tunni möödudes jaguneti kolme eri ilmakaarde. Ühes saalinurgas jätkus ülistus, teises palveosa ning kolmandas toimus jutluste osa. Iga konverentsist osaleja sai valida, kus ta hetkel asub ning jumalateenistuse arenedes sai liikuda ühest nurgast teise.

27_Steve Hollinhurst: Steve Hollinghrust juhatab Inglismaal uuringukeskust The Sheffield Centre, mille ülesandeks on jälgida ja teha teatavaks, mida Jumal teeb kõikjal maailmas.

27_Paneel: Eestimaa evangeelset olukorda vaagivas paneelis istusid: Kaupo Kant (EMK), Hermas Lilleorg (EKNK), Meego Remmel (EEKBKL), Peep Saar (Risttee), Piret Riim (EELK) ja Heigo Ritsbek (EKEK).

.