Christian Aid aitab aidata

23 vasikas01/2013

Helle Liht, EBF asepeasekretär
Tänapäevaste meediakanalite kaudu jõuavad meieni välgukiirusel uudised maailma erinevaist paigust. Paraku on need sageli teated looduskatastroofidest ja sõjalistest konfliktidest, milles saavad kannatada paljud süütud inimesed. Tahaks aidata, aga kuidas? Kümme eurot võib eestlase taskus olla suhteliselt väike raha, aga kriisis kannatavale inimesele on see terve varandus. Miks siis mitte aidata? Muidugi, ka kümne euro saatmine kriisikoldesse võib maksta terve varanduse. Pealegi on raske ajada jälgi, kuhu ja kellele see raha ikka läheb ja kas sellest tõesti ka kasu on. Lihtsam on pidada kannatanute eest üks palve ja siirduda järgmiste uudiste juurde.

Kui aga süda siiski rahule ei jää, on võimalus saata kuitahes väike annetus kriisikoldesse Suurbritannia abiorganisatsiooni Christian Aid (eesti keeles Kristlik Abi) kaudu. Internetis tehtav deebet- või krediitkaardimakse jõuab läbi usaldusväärse organisatsiooni kindlasti sihtpunkti ja sind teavitatakse sellest, kuidas sinu annetust kasutatakse. Millise organisatsiooniga on tegu?

Kümme eurot võib eestlase taskus olla suhteliselt väike raha, aga kriisis kannatavale inimesele on see terve varandus.

.

Christian Aid rajati Teise maailmasõja lõppedes Briti ja Iiri kirikujuhtide poolt eesmärgiga abistada Euroopa sõjapõgenikke, kes olid ilma jäänud oma kodudest. Alates 1940ndatest aastatest on organisatsioon töötanud vaesuse leevendamiseks esialgu Euroopas, hiljem Aafrikas ja Aasias. Tänaseks on Christian Aid arenenud organisatsiooniks, mis lisaks kriisikollete ohvrite abistamisele tegeleb süstemaatiliselt ka vaesuse põhjuste leevendamisega ja sotsiaalse õigluse propageerimisega. Kohalike koguduste ja misjoniorganisatsioonide kaudu on loodud lai arenguprojektide võrgustik, millesse on kutsutud panustama majanduslikult paremal järjel olevaid inimesi nii Suurbritannias kui ka teistes arenenud riikides. Võimalusi selleks on mitmeid. Näiteks võib osta üheksateistkümne Inglise naela eest sõbrale sünnipäevaks kitse. Sõber saab kitse pildi ja projekti kirjeldusega kaardi, kits aga saadetakse Keeniasse põua tõttu kodu maha jätma pidanud perekonnale, et nad saaksid uues kohas esmaste vahenditega uut elu alustada. Kits annab piima, mida saab ise tarbida; piima saab toota ka müügiks, et raha teenida. See on abi, mis aitab ühel perel kriisist väljuda ja jalad alla saada. Samamoodi saab kinkida ka lapse kooliaasta õpperaha, viljapuid, moskiitovõrke ja palju muud hädavajalikku, mis osutuvad pikas perspektiivis palju väärtuslikumaks kui sõbra riiulil tolmu koguv nipsasjake.

Christian Aid'i veebilehele minnes saab rohkesti informatsiooni vaesuse mitmepalgelisusest maailma eri paigus, selle põhjustest ning selle tõttu kannatavatest inimestest. Suurepäraselt esitatud info eesmärk on panna veebilehe külastajad mõtlema iseenda käitumis- ja tarbimisharjumuste üle ning motiveerida neid tegutsema õiglasema maailma nimel. Ammutades inspiratsiooni varakristliku koguduse eeskujust käivitati selle aasta alguses spetsiaalne noortele suunatud programm, mis rõhutab osaduskonna tähtsust muutuste esilekutsumisel ühiskonnas. Laura Mardwelli, Christian Aid'i noorsootöö direktori sõnul usuvad nad, et osaduskond on võimas jõud hea külvamiseks kaasinimeste hulgas. Nii nagu varakristlikus koguduses koondati oma ressursid vaeste abistamiseks, et selle kaudu tunnistada Jumala armastusest, on ka tänapäeval koguduse ühisel tegemisel väljapoole ulatuv sõnum ja mõju. Organisatsiooni veebilehel on saadaval erinevad jumalateenistustel ja koosolekutel kasutatavad materjalid, mis aitavad mõtestada kristlaste rolli ühiskonnas ja maailmas, kus on nii palju hoolimatusest või pahatahtlikkusest põhjustatud viletsust ja kannatusi.

Virtuaalmaailmas on eestlastelgi võimalus paari hiireklikiga brittide ettevõtmistes osaleda. Aga ehk oleks meil hoopis jõudu ja tahtmist luua oma keskkond, mille kaudu saaks abikäe sirutada hättasattunutele Eesti teises otsas, lastele Gruusias või sõjalise konflikti ohvritele Süürias?

Allikad: Christian Aid (www.christianaid.org.uk) ja The Baptist Times (www.baptisttimes.co.uk)