03/2018 24 billy graham
07.11.1918–21.02.2018

Kaks minu usuelu enam mõjutanud isikut on olnud äiapapa Kaljo Raid ja evangelist Billy Graham. Mõlemad on sündinud väga lähestikku 1918. aastal maailma täiesti erinevates paikades ja tingimustes. Mõlema sünnist möödub pea 100 aastat. Kaljo Raid lõpetas oma töö pisikeses Eestis koguduse pastorina. Billy Grahamile anti nimeks Ameerika Pastor. Milline oli Billy Grahami fenomen? Iga Jumala valitud isiku elus võib nimetada kolme tähtsat tunnust.

Kutse. Jumalal on meie kõigiga oma plaan. Billy sündis kõige lihtsamasse kristliku USA farmeri perekonda. Pikakasvulise kena välimusega noormehel olid kõik eeldused saada edukaks ühiskonnategelaseks. Venna ütluse järgi olevat Billyl olnud nooruses kaks huvi: tüdrukud ja pesapall. Koduküla äratuskoosolekul sai Billy Jumalalt esimese kutse. Temale Jumalast antud loomulikud talendid said pea rakenduse hinnatud kuulutajavennana. Lisaks loomulikele talentidele on usklikuks saanud inimesele avatud uued Püha Vaimu annid. Vaimulikud õpingud aitasid need avastada. Tema kuulsus evangelistina aina kasvas. Jeesuse esimene kutse on tema järgimiseks. Teine kutse on väljaläkituseks. Enamus usklikuks saanuid piirdub esimese kutsega. Teise kutsega seoses kerkivad tavaliselt üles tõsisemad raskused valikute tegemisel. Tõsine läbikatsumine.

Katse. Võrdleksin seda Jeesuse elus toimunud kõrbekiusatusega. Kõigil Jumala äravalituil tuleb sellest läbi minna. Meenutame Jeesuse reageeringut katsumusis: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!” (Mt 4:10).

Billy suurim kiusatus oli Piibli sõnumi täielikus uskumises. Viimane vaatus tema hingelises võitluses toimus kuuvalgel ööl metsaüksinduses, kus ta oma avatud Piibli asetab kännule ja annab Jumalale tõotuse: „See on sinu sõna ja ma tahan oma parimas usus olla selle kuulutaja! Ma ei mõista alati oma mõistusega kõike, aga tsiteerin, mida Jumal oma sõna läbi ütleb!” Siit tulenebki tema lemmikfraas: „Bible says!” (Piibel ütleb).

Billy on julgelt tsiteerinud Piiblit kõigile meeldiva armastuse sõnumiga: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud...” (Jh 3:16). Ta ei jäta aga kunagi lisamata: „Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses” (Rm 3:23j).

Lisaks kahele mõistele armust ja patust, kuulub Billy vaimuliku sõnavarasse põhitõde ristist. Billy ameerikalikus häälduses on sellel cross'il erilaadne kõla. Paljud tänapäeva sõnumikuulutajad on loobunud nii olulisest sõnakolmikust: patt, arm ja rist. Kui iseloomulik on Billyle apostel Pauluse poolt öeldu: „Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama, mitte aga inimliku tarkuse sõnadega, et Kristuse rist ei muutuks tühiseks” (1Kr 1:17).
Billy suurim Jumalast antud ülesanne on evangeeliumi kuulutamine risti valguses!

Kogemus. „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Mt 6:33). Billy kaasasündinud anniks oli hea välimus. Jumalal aga oli lisada veel uusi vaimuande. Kuidas seda kõike rakendada praktikasse? Billy ajastut iseloomustab sõjajärgne vaimulik kriis. Jumala plaanis oli selle lahenduseks mees nimega Billy Graham, kelle ta varustas ka kõige muuga.

Suuremale publikule sai mees tuntuks „Youth for Christ” avalike ürituste läbi. Jumal kinkis Billy kõrvale ustava ja pühendunud meeskonna.

Abiellumine Hiina misjonäri tütre Ruth Belliga oli oluliseks edasiviivaks sammuks. Poeg Franklin on pidevalt rõhutanud ema rolli isa evangelisti teel. Pärast paari uuelaadilist krusaadi asus Billyt toetama ajakirjandusmagnaat Hurst. Raadiovõrgud olid antud ta käsutusse. Viimane suur kingitus Billile oli televisioon. Ta suhtles nüüdsest rahvaga nii pildis kui sõnas. Hea sõnumi kuulutused 185 maal u 215 miljonile inimesele räägivad iseenda eest. Meie väike Eesti nende valitute hulgas 1984. aastal! Tema sõnum oli alati kristlik, mitte poliitiline. Seetõttu hinnati teda ühtemoodi erinevais poliitilistes süsteemides.

Vaatamata saavutatud kuulsusele jäi ta elu lõpuni alandlikuks palvetajaks Kristuse teenistuses. Sa hea ja ustav sulane!
Jüri Puusaag, Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor