9/2009 TK

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar tähistas 13. augustil oma 15. sünnipäeva. Pidulik päev algas Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piirkonna piiskopi Christian Alstedi loenguga teoloogilise hariduse väljakutsetest 21. sajandil. Inspireerivale loengule järgnes ümarlauavestlus kirikliku õpetuse, kultuuri ja hariduse lõimumisvõimalustest. Vestlusel, mida juhtis Üllas Tankler, osalesid Meeli Tankler, Randar Tasmuth, Margus Kask ja Heigo Ritsbek ning auditoorium. Diskussioonist jäi kõlama ühine veendumus kiriku võimalusest mõjutada oma aktiivse kohalolekuga ühiskondlikke suundumusi nii kultuurikeskkonnas kui hariduselus.

Päeva kulminatsioon oli kahtlemata pidulik tänujumalateenistus, kus piiskop Alsted seadis ametisse kooli uue rektori Meeli Tankleri. Jumalateenistusel tervitasid nii juubilari kui ka uut rektorit naabrid ja partnerid. Eesti EKB Liidu ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari poolt andis tervitused üle rektor Margus Kask. Jumalateenistusele järgnes ametisse seatud rektori vastuvõtt külalistele.

Soovime Teekäija lugejaskonna poolt Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisele Seminarile ja Meeli Tanklerile õnnistatud teenimist Jumala majapidajatena!