Panainti Posmatš ordineeriti diakoniks

05/2017 21 kobzar posmats

1973. aastal liitusid Tartu Kolgata kogudusega Ludmilla ja Juri Kobzar ning Juri ordineeriti 19. novembril 1989 diakoniks. Ta oli vene osakonna juhiks 27 aastat.

7. mail oli pidulik jumalateenistus, kus ordineeriti diakoniks osakonna uueks juhiks valitud Panainti Posmatš. Medvennana töötav Panainti on lõpetamas oma õpinguid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Moldaaviast pärit iluteenindajana töötav abikaasa Diana on 1,5 aastaga omandanud suurepärase eesti keele. Loomulikult on neil hea vene ja ka inglise keel. Peres kasvab pisikene Andres.

Õnnistuspalves osalesid Peeter Roosimaa, Valeri Vetšerkovski, Ermo Jürma ja Leho Paldre. Väga südamliku ja ilusa muusikaga teenisid Tallinna Betaania venekeelse koguduse noored.

Konsiilist kasvasid tänased töötegijad

10/2011

Raul Järvlepp, Oleviste kogudus, KUSi lõpetaja 2011

Noor Indrek Luide läks 1973. aastal Oleviste pastori Oskar Olviku juurde tahtmisega teha midagi jumalariigi heaks ja oli grupp noori, kes olid valmis temaga kaasa tulema. Formeerus grupp, kes nimetas ennast Konsiiliks: Indrek Luide, Helari Puu, Enn Palmik, Jaan ja Mati Bärenson, Mart Rannut ning Joel Roos. Konsiil ei olnud Oleviste Koguduse ainuke noortegrupp, vaid ainult üks paljudest. Uurisin nende tegemisi oma Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõputöös ja püüan lähemalt kirjeldada nende aastaid 1973-1981. Olen tänulik Jaan Bärensonile, kes lubas selleks oma arhiivimaterjale kasutada.

.

Loe edasi: Konsiilist kasvasid tänased töötegijad

Hea tahte avaldus

05/2011

M.Remmel kohtus 9. mail liidu kantseleis Tallinnas vend Endel Meiusiga. Mõlemad kinnitasid, et tänavad ja tunnustavad üksteist töös, mida on tehtud nii varasematel aegadel kui ka tulevikus jätkamise nimel Issanda Jeesuse Kristuse kuningriigi evangeeliumi levikuks. Pärast pikki aastaid kestnud kontakte ning ühiste sihtide saavutamisele ja probleemide lahendamisele pühendumist tunnistasid mõlemad pooled, et nendevahelised suhted on korras. Koos allkirjastati hea tahte ühisavaldus, mis annab aluse edasiseks toimimiseks heas usus, et nii Meiusi ja Estonian Christian Ministries kui ka Remmel ja liit on üksteise suhtes heatahtlikud ja usaldusväärsed ning jäävad kindlameelselt selle juurde, et vastastikku ei tõstata teise suhtes ühtegi süüdistust.

TK

.

Diplomi ja südamega

10/2009 Bill Sundstrom

Maria Jacoby on Agape Euroopa finantsdirektor, kes aitab juhatusel teha tarku majandusotsuseid.

Maria istus kord ühe Eesti suurima panga nõupidamissaalis ja soovis, et ta saaks öelda peadirektorile, mida viimane tegelikult peaks kuulma. Ta vaatas luksuslikku konverentsimööblit, plüüstoole, mehe kallist ülikonda ja mõtles: "Teie rahanduslik pool on küll korras, kuid lubage mul teile öelda, mis pole korras – see on teie süda. Teil on Jeesust vaja!"

Loe edasi: Diplomi ja südamega

Ella Sildos 100

2/2009

Ella-Marianne Sildos (neiunimega Härm) sündis 03.02.1909 Pärnus. Vaimulikku uussündi koges ta 17aastasena ja õnnistati kogudusse 1929. Usus ristiti ta 1948. aastal Suigu jões. Ella oli innuks kaastööline Pärnu Saalemi Vabakoguduses: pühapäevakooli õpetaja, mandoliinikoori laulja ja mängija, kandev aldihääl ansamblites, vanade ja haigete külastaja, vajadusel ka hooldaja-abistaja. Aastaid oli ta koguduse raamatupidaja ja palvela juurde kuuluva iluaia hooldaja.

1970. aastal abiellus Ella pastor Aleksander Sildosega ja asus elama Tallinna ning ühines Oleviste kogudusega, kus laulis sega- ja mandoliinikoorides. Kuni abikaasa tööaja lõpuni oli ta kaaslaseks koguduste külastamistel.

Soovime juubilarile rohket Jumala õnnistust!

.