Kauaaegsete töötegijate ja juhatuse kohtumine

12/2018 26 kauaaegsed

Talvekuu 22. päeval toimus EKB Liidu juhatuse ja kauaaegsete vaimulike töötegijate kohtumine. Paljud meenutasid läbikäidud teed, president Erki Tamm tänas usujulgeid eelkäijaid, video vahendusel tervitas pastor Jüri Puusaag Toronto Eesti Baptisti Kogudusest (kes toetas maitsvat lauaosadust).
Ees (vasakult): Liivia Kaustel, Vaike Tutso, Elli Kajaste, Tiiu ja Aare Tamm, Reinhold Müür, Saara Tooming, Eha Lige, Johannes Saard. Tagaridades: Einike Pilli, Heino Meri, Helle Valk, Peeter Roosimaa, Mai Liht, Raivo Kaustel, Urve Jürma, Aili ja Joel Raasik, Ermo Jürma, Ruudi Leinus, Joosep Tammo, Biruta ja Enno Tuulik, Eha ja Aare Tingas, Indrek Luide, Merike Meri, Peeter Valk, Üllas Linder, Kalju Põldroos, Aare Lige, Haldi Leinus, Eerik Rahkema, Aivar Raudver, Gunnar Kotiesen, Erki Tamm, Sven-Joonatan Siibak. Foto: Heldur Kajaste.

Ordineeriti Tõrva ja Valga koguduste pastorid

10/2018 25 valdo otto

Lõikustänupühal, 14. oktoobril palusid Erki Tamm ja lõuna piirkonna juht pastor Leho Paldre õnnistust juba neli aastat Tõrva Immaanueli Kogudust teeninud Valdo Maamägile. Koos abikaasa Elmega teenivad nad kogukonda nädala sees ka Sõbralt Sõbrale kaupluse kaudu. Hea koostöö märgina olid tulnud tervitama EELK Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting ja Valga Betaania kogudusest Otto Aavistu abikaasaga ning Üllas Linder. Just Valga kogudusega toimibki tihe ja üksteist toetav teenimine. Samuti on Maamägi viimastel kuudel olnud abiks Otepääl.

Peale mõnusat lõunasöögiosadust siirduti mitmetega edasi Valga Betaania Baptistikogudusse, kes koguneb piirilinna tuiksoonele renditud ruumides. Taas jagasid Erki Tamm ja Leho Paldre sõna ning palusid õnnistust – seekord pastor Otto Aavistule. Kaks aastat tagasi teenimistöösse tulnud ja seminari õppima asunud Otto on koos abikaasa Monikaga loonud Valga linnas head suhted paljude kogudustega. Selle kinnituseks olid kohale tulnud mitmete koguduste esindajad ja pastorid. Peale jumalateenistust jäi rahvas veel kaua vestlema ja tänutorti sööma.

Nõmmel seati ametisse pastor Veikko Võsu

10/2018

Nõmme Baptistikoguduses oli 14. oktoobril rõõmuküllane pidupäev, kus tähistati koguduse 125. aastapäeva ja toimus ka pastor Veikko Võsu ametisse õnnistamine. Äärmiselt julgustavas õhkkonnas teenisid kaasa koguduse segakoor ja ülistustiim Valguse Tee Vabakogudusest. Tervitajaid oli tulnud nii naaberkogudustest kui Ameerikast ja Iisraelist. Eriliselt hea meel oli näha ja kogeda, kuidas Veikko kodukogudus (Valguse Tee Vabakogudus) saatis teda teele armastusest tulvil prohvetlike õnnistussoovidega. Vaata ka Teekäija 10/2016, lk 25.

Mustamäel seati pastoriametisse Allan Saukas

10/2018 25 allan saukas

Tallinna Mustamäe Vabakogudusel oli 30. september rõõmus lõikusepäev. Valmis vili, mis küpses koguduses.
Tänati Riho Uusvälja koguduse juhtimise eest eelmisel valimisperioodil ja seati pastori ülesannetesse Allan Saukas. Allan tuli kogudusse koos isa, ema, kolme õe ja vennaga. Siin läbis ta Alfa-kursuse, ristimiskooli ja aastal 2002 ristiti teda Valkla rannas. Sellest alates on tema vaimulik kodu Mustamäel. Seal kohtus ta Kaiega ja nad abiellusid 2011. aastal. Peres kasvab kolm last. Argielus töötab Allan Eesti Kaitseväes tehnika-ala instruktorina, vabatahtlikuna tegeleb Kaitseliidus noorkotkastega. Koguduses kasvas tema vastutusala pidevalt. Aastal 2016 õnnistati ta diakoniks. Nüüd palusid EKB Liidu president Erki Tamm ja Tallinna piirkonna juht pastor Tõnis Roosimaa vennale õnnistust koguduse karjase ülesannetes.

Kalju koguduse uus vanempastor Tarmo Lige

09/2018 25 tarmo vilja

Tallinna Kalju baptistikoguduses seati 9. septembril ametisse uus vanempastor Tarmo Lige (56), kelle kogudus valis ühehäälselt 6. mail 2018. Tarmo kodukoguduseks oli Oleviste, kus ta on teeninud diakoni ja jutlustajana, juhatuse ja vanematekogu liikmena. Teoloogilise hariduse omandas ta KUSis (2012). Aastal 2017 täitis ta pastori kohuseid Kanadas Vancouveris. Mitmel korral on ta olnud EKB Liidu revisjonikomisjonis ja vanematekogus. Ta jätkab esialgu ka riigi omanduses olevate kinnisvara projektide arendamisega, teenides Kalju kogudust koos pastor Vilver Orasega. Tarmo on abielus Viljaga, nad on kasvatanud üles kolm last, kes teenivad samuti kogudustes kaasa.
Piduliku jumalateenistusel jutlustasid Kaljus varem pastoritena teeninud EKB Liidu president Erki Tamm (2006–2018) ja Meego Remmel (1991–2001). Õnnistamispalves osalesid lisaks eelnimetatutele veel koguduse teine pastor Vilver Oras ja Tarmo isa Aare Lige (endine Ligema koguduse pastor). Tervitajate hulgas olid sõbrad Olevistest, Hiiumaalt, samuti Kalamaja Põhikooli direktor Piret Rõõmussaar ning samas kirikus koos käiva venekeelse Betaania koguduse pastor Stepan Maerko. Muusikaga teenis Oleviste koguduse ülistuskoor Kersti Kuuse juhatusel. Jumalateenistusele järgnes ühine pidulaud.
Teekäija

Viimsi Vabakoguduse uus pastor Kristjan Kalamägi

04/2018 25 kalam6gi 1

Viimsi Vabakoguduses seati 8. aprillil ametisse pastor Kristjan Kalamägi. Kogudus otsis uut karjast peaaegu aasta. Kalamägi alustas oma teenimist nelipühi kirikus 1995. aastal. Piiblikolledžis lõpetas ta pastor-evangelisti orientatsiooniga õppe. 2000. aastal ordineeriti ta pastoriks. Oma kirikus teenis ta mõned aastad vene nelipühi koguduses Ahtri tänaval. Ametisseseadmisel osales koos EKB Liidu president Erki Tammega ka Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg, kes ütles, et nad annavad ära oma parima, aga teevad seda õnnistades. Palvetati, et ta koht eelmises koguduses saaks täidetud. Pastoraalnõustamises seisab Kristjani kõrval ustav abikaasa Elle.
Uutele töötegijatele palus õnnistust EKB Liidu aastakonverents.
Viimsi koguduseperele soovib õnnistust ka Teekäija.