09/2015 04 buss vihmas
Kristi Järg, Ühendus Lapsed Eestis

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16:15).
Minu kodu asub paarituhande elanikuga vallas, kus tegutsevad veel elujõuline põhikool ja lasteaed. Siin töötab noortekeskus, lastele pakutakse huviharidust ja sportimisvõimalusi. Kõik oleks nagu olemas.

Asulas ringi sõites võib märgata liivakastis askeldavaid lapsi. Poe lähedal sõidavad poisid jalgrattaga ja teismelised mängivad palli. Koolis on selleks päevaks tunnid lõppenud. Asula on korraga täis lapsi ja noori. Ja nüüd pole põhjust küsidagi, kellele siin paigas kuulutada evangeeliumi? Igas Eestimaa nurgas on veel lapsi, kes ootavad, et meie läheksime ja räägiksime neile Jeesusest.

Laste Evangeelne Ühendus on ülemaailmne misjoniorganisatsioon, mis on tegutsenud juba peaaegu 80 aastat. Ta on pidevalt laienenud ja töötab praegu 197 riigis. Ühendus Lapsed Eestis on aga koostöös kogudustega tegutsenud üle kümne aasta. Lapsed on kuulnud päästesõnumit nii linnades kui ka väikestes asulates.

Suvine töövorm on viie päeva ringid ja lastelaagrid, kus kuulutatakse evangeeliumi neile lastele, kellel puudub võimalus jõuda kogudusse. Kuidas aga neid kutsuda viie päeva ringi? 

Koolituse saanud õpetajad ja suvemisjonärid lähevad ise nende laste juurde: mänguväljakule, skatepark'i, noortekeskuse või raamatukogu lähedusse. Viie päeva ringid toimuvad esmaspäevast reedeni ühel ja samal ajal. Sügisel on need lapsed oodatud Hea Sõnumi ringi või kohaliku koguduse pühapäevakooli. Kui aga väljas sajab vihma, noortekeskus on suvel harva avatud ja muud võimalused puuduvad, siis mida need lapsed peaksid tegema?

Sel suvel hakkas Põlva- ja Võrumaa asulates ringi sõitma Hea Sõnumi buss, mis on Põhja-Iirimaa kristlaste kingitus. Buss on kohandatud lasteringi pidamiseks ja kujundatud lastepäraselt. Siseseintel on Piibli kuldsalmid. Buss on varustatud kõige vajalikuga, ka miinuskraadide puhul lastetundide pidamiseks. Teisaldatavad istmed võimaldavad tundi pidada mõnekümnele lapsele. 04  piiblilugu

Hea Sõnumi bussi selle suve teemaks oli „Sõnadeta raamat". Lapsed kuulsid piiblilugusid, õppisid kuldsalme, laulsid, meisterdasid ja mängisid. Buss jõudis kümnesse asulasse (Peri, Leevi, Ruusa, Linte, Räpina, Misso, Vastseliina, Meremäe, Obinitsa ja Värska). Iga päev kolmes erinevas asulas. Päästesõnumit kuulis 160 last, kellest 50 võtsid Jeesuse vastu oma Päästjaks. Umbes pooled lastest olid poisid ja igal pool tuli kuulama ka lapsevanemaid.

Viieaastane Vastseliina tüdruk käis kohal kõigil viiel päeval. Kolmandal päeval võttis ta Jeesuse vastu oma Päästjaks. Temaga koos olid kohal ka ema, isa, vend ja kaks sõpra. Jumal avas sellele tüdrukule Piibli tõed. Nädala lõpus küsis ta, kuidas palvetada oma vanema venna eest, kes veel ei usu Jumalat. Ema tunnistas, et ta oli ise 1990ndate alguses käinud pühapäevakoolis ja soovis nüüd, et ka tema lapsed kuuleksid piiblilugusid.

Misso viie päeva ringi esimesel päeval, kui olime jaganud mõned kutsed, tulid kaks õde ja küsisid, kas nemad võiksid veel lapsi kutsuda. Kohale tuli üheksa tüdrukut. Õed abistasid innukalt ka järgmistel päevadel.

Leevil osales üks 13-aastane poiss, kes tegi oma elu olulise otsuse Jeesuse kasuks. Teisel päeval võttis ta kaasa vanaema Piibli, et üles otsida kõik õpisalmid. Nädala lõpus otsustas poiss küpsetada kõigile lastele pannkooke. See oli võimalik, sest bussis on ka väike kööginurk. Ta võttis kaasa kõik vajaliku, küpsetas pannkooke ja pakkus neid teistele. Jumala lapsena otsustas ta siin kasutada oma oskusi.

Hea Sõnumi buss on olnud õnnistuseks Lõuna-Eestis. Sügisel algavad Hea Sõnumi ringid kord nädalas neis asulates, kus buss sellel suvel viibis. Sina saad ka lastetöös kaasa lüüa, lahkesti annetada ja kindlasti palvetada.