07-08.2016 20 camp 1
Kätriin-Eliis Suurküla, Ridala baptisti kogudus

Kristlik Lastelaager West Camp toimus juba 27. korda. Neljaks päevaks tuli kokku ligi 80 last Läänemaalt, Saaremaalt, Pärnust ja Tallinnast. Laagrit varustab kõige vajalikuga Tabiita Misjon. Eesmärk on võimaldada laagris osalemine igale lapsele. Viimastel aastatel oleme kogunenud hubases Krabi talus, eemal nii linna- kui liiklusmürast. Lapsed jätavad kõik elektroonilised vahendid koju ja saavad nautida loodust ning sõprust. Ööbime telkides, palju tegevust toimub suures telgis ja kehakinnitust saame väliköögist. Jätkub aega mängudele ja rühmatundidele, kus õpime tundma seda, kes on Jumal ja kuidas ta meid armastab.

Tänavune teema oli „Kuulus Tundmatu”. Inimeste kõnepruugis on palju sõnapaare „Issand Jumal”, „Jumal hoidku” ja teisi sarnaseid väljendeid. Tihti ei mõelda nendega meie Kõigeväelist Loojat, kes on selle nime taga ja igatseb isiklikku tutvumist igaühega meist. Seda teadmist püüdiski laagrimeeskond edasi anda.
Esimesel kahel päeval kuulsime, kuidas Jumal on ilmutanud oma au läbi Vana Testamendi lugude. Jumal on oma plaanide elluviimisel väga mitmekülgne. Kohati kasutab ta hullumeelseid ideid – kõneledes läbi põleva põõsa või jättes päikese seisma. 20 camp 2

Kolmanda päeva rühmatundide keskmeks oli Jeesus: lood sellest, kes ta oli ja mida ta tegi, käies siin maa peal. Õhtu kulmineerus suure laagrikirikuga. Pärast ülistusosa kõneles Elari Tamm mehest, nimega Sakkeus, kes ootas Jeesusega kohtumist, nii et ronis lausa puu otsa, et teda kindlasti näha. Tundmata veel, kes Jeesus tegelikult on, igatses ta seda tutvumist väga. Jeesus on Päästja, ilma temata me ei pääse. Ta tuli, et vabastada meid patust ja tervendada meie elu. Ta tahab seda ka veel täna – ole julge ja võta ta vastu! Sa ei kahetse seda!
Teenistus lõppes suure eestpalveosaga, kus kõik said oma suurte või väiksemate murede eest palvetada – sest Jumala jaoks on kõik oluline!

Kolm aastat tagasi laagrijuhina alustades tuli mulle südamesse teha seda tööd rohkem kui ainult suvelaagri ajal ja pühapäevakooliga. Nii algasid West Camp'i lastepäevad, mille kaudu saame jõuda ka nende lasteni, kes muidu kirikusse ei tuleks. 2014. aastast oleme laupäeviti kogunenud Haapsalu erinevate koguduste ruumides, oleme koos mänginud, laulnud, söönud ja kuulnud head sõnumit.20 camp 3

Olen siiani tänulik igakülgse toetuse ja palvete eest meeskonna tugisambale Liivia Kaustelile, kes nende laagritega alustas ja väga pikalt neid vedas. Nähes palju rõõmsaid lapsi ja seemneid, mis on kasvamas nende südametes, olen tänulik Jumala armu eest, mis on meid alati kandnud.