11/2016 23 kuningapaev 1
Anne Aas, Shalomi Abikeskuse juhataja
Fotod: Argo Tali

Mõned päevad peale sügise algust toimus Pärnus järjekordne ülelinnaline pühapäevakoolide tutvustuspäev – Kuningapäev. Tänavusele Kuningapäevale tuli üle 40 lapse. Nendest paljud olid juba leidnud endale pühapäevakooli, mõned aga said esmase info flaierilt, millele olid märgitud Pärnus tegutsevad pühapäevakoolid. Seekordne Kuningapäev langes täpselt presidendivalimiste päevale ja lasteltki sai sissejuhatuseks küsitud, miks on meie päeva nimetus Kuningapäev. Selgituseks tuli palju õigeid vastuseid, nagu näiteks: „Jeesus on meie Kuningas!” Presidenti sellel päeval veel ära ei valitud, aga lapsed said juba peale väikest jutlust, mida pidas Joel Pulk, oma teadmistele lisa. Saalist oli kuulda, et pühapäevakooli õpetajad teevad väga head tööd, sest lapsed teadsid Joeli sõnavõtule lisada, et Jeesus teeb imesid ja kuuleb meie palveid! Ühtlasi said lapsed ja kohalolijad julgustust pühapäevakoolis osalemiseks.

Kuna seekordne Kuningapäev toimus Pärnu Immaanueli koguduses, siis oli kohalike noorte eestvedamisel ette valmistatud mitmed erinevad etteasted. Vaatasime üheskoos sõnadeta näidendit ja osalesime õpitubades. Eriti vahvaks osutusid kuninglik labor ja kuninglikud mullid. Selgeks õpiti ühine laulgi. Kogu sündmust salvestas Kristlik TV 7 ja loodame, et varsti saavad huvilised seda päeva televiisorist vaadata. 23 kuningapaev 3

Kuningapäeval saime teada ka seda, et esimene pühapäevakoolitöö Eestis algas aastal 1881 Vormsi saarel Rälbi külas Rootsi misjonäri Lars Österblomi poolt. Pärnus algas pühapäevakool 1884. aastal, kus jutlustaja Jüri Mill 24 aastat üksinda laste keskel töötas. Hiljem oli ta Pärnu baptistikoguduse kauaaegne juht.

Marge Arumäe pani lastele ulatatud flaierile kirja ühe vahva luuletuse, millega kutsumegi üles lapsevanemaid ja lapsi järele uurima, kus ja millal on võimalik osaleda pühapäevakoolitundides. Kuningapäeva sündmuste kirjelduse lõpetan järgneva luuletusega:

Tule pühapäevakooli!
Pühapäevakoolis on vahva ja tore,
pühapäevakoolis kodutöid pole.
Meisterdada ja laulda saab palju,
Jeesus on laste sõber, kas tead?
Temale loota sa alati saad! 23 kuningapaev 2