11/2016
Mari Vahermägi, APÜ
Pille Havakats, LNK

Vahel on laupäev rohkem Marta moodi ja vahel rohkem Maarja moodi. Kord saab rahulikult palvetades valmistuda pühapäevaseks lastetunniks ja teinekord on tegemist ja viimast ettevalmistust nii palju, et kipub olema rohkem Marta moodi. Kui pühapäeva hommikul kirikusse jõuad, mõtled, kas ikka kõik sai valmis. Oli ju ka „viimane minut”, kui kõik lõpuks valmis sai. Miks jäävad paljud asjad ikka viimasele minutile? Vahel sellepärast, et puudub suur pilt. Killuke siit, killuke sealt, kõik head ideed, aga kuidas need asjad nüüd suurde tervikpilti paigutada, et lastel omakorda tekiks tervikpilt ja nad usus kasvaksid.

Küllap on mõelnud pea iga pühapäevakooli õpetaja, et oleks temas piisavalt Martat, kes teeb kõik asjad valmis, ja Maarjat, kes hoiab vaimulikku sihti silma ees ja näeb lapsi läbi Jumala silmade. Jah, just neid lapsi, keda ta on usaldanud sulle, hea pühapäevakooli õpetaja, ja kelle vaimulik eeskuju, juht ja kaasteeline sa oled. Muidugi esimesed piiblilood, palveharjumused ja usulised kogemused tulevad lapsel kodust. Ega siis asjata öelda, et laps on kodu peegel. Pühapäevakooli õpetaja näeb kohe ära, millises kodus palvetatakse ja loetakse Piiblit, millises mitte. Ja et lapsedki tulevad pühapäevakoolitundi väga erinevatest kodudest, on eriti vaja seda Maarja-poolset tarkust, kuidas vastata laste küsimustele ja ootustele või ka lootustele. Tahaks ju lastele anda ikka ainult „õigeid vastuseid”. Aga on hetki, kus veelgi olulisem on osata küsida õigeid küsimusi, mõistmaks, kus see laps oma jumalasuhtes üldse on ja kuidas teda veelgi paremini edasi aidata. Kuidas toetada kodu, et lapse vaimulik kasv oleks terve ja loomulik? „Inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata, ja sõna õigel ajal – küll see on hea!” (Õp 15:23).

Selleks et osata nii küsida kui ka vastata, on vaja tervikpilti Piiblist ennekõike endale ja siis oskust seda lastele edasi anda. 26. novembril toimub Tallinnas pühapäevakooli õpetajate laupäev „Kes paneb Pildi kokku?” Seal püüame koos leida vastuseid küsimustele: milleks on lastele vaja tervikpilti, kuidas seda kokku panna ja kuidas selles suures pildis liikuda, et nii küsimused kui ka vastused oleksid õigel ajal õiges kohas. Tuleb üks äge pühapäevakooli õpetajate laupäev, kus saab olla nii Marta kui Maarja rollis.