12/2015
Meeli Tankler. Kalju sõnumid 4/34 (1997), 39.

Läinudaastase sammuga
uude ei astuda tihka.
Pikema sammu ja sirgema sihiga
kõndida tahaks
algava aasta teedel.
Julgema pilguga vaadates taeva poole,
kus sina, mu Issand,
avad taevased rikkused.

Läinudaastaste murede-valude ikkes
uude ei astuda tihka.
Vaba ja avatud hingega
kõndida tahaks algava aasta teedel,
uusi muresid-rõõme kohates
tänuliku meele ja alandliku südamega.

Läinudaastase usuga
uude ei astuda tihka.
Uue tulega südames elada ihkan.
Uue valuga kadunute pärast,
uue tunnetusega sinu pühadusest,
mu Issand.
Uue rõõmuga lunastusest ja lapseõigusest
kõndida tahaks
algava aasta teedel.