01/2019
Laura Jõgar, Tartu Salemi kogudus

Miks oled nii rahutu, mu süda?
Miks oled nii rahutu, mu hing?
Kas tõesti lihtsad asjad põhjustavad seda
ja suudavad nii tugevasti mõjutada mind?
Kas on tõesti nõnda palju muremõtteid taeva all,
mis su meelde mahub, tütar, kui su ees on murevall?

Kas siis mure suudab seda,
mida on sul vaja teha?
Kas siis toovad muretuuled
küünragi su elul’ juurde?
Ei, sa tead ju, nii ei ole,
muretseda vaja pole.
Ei sa käi ju üksi teel,
teel, kus sinu Issand eel.
Usalda, vaid usalda sa täielikult Teda
ja sa näed: kõik mure läheb kaduvuse rada.