11/2009 Haldi Leinus, Nõmme "Vabaduse" baptistikogudus

Vaatamata väga vihmasele ilmale kogunes vene regiooni õdede sügispäevale üheksast erinevast kogudusest üle 50 osavõtja. 17. oktoobril Pärnu Peeteli koguduses toimunud foorumil jätkati hingehoiu teemal: „Hingehoidjaks võib olla igaüks."

Päev algas Piibli lugemise, vaimuliku mõtte ja alguspalvega kohaliku pastori Valeri Vetšerkovski poolt.

Kokkutulnuid tervitas Liidu president Meego Remmel, kes andis põgusa ülevaate vendlusest ja tõi seejärel punkthaaval esile, kuidas Jeesus Emmause teel jüngritele lähenes ja nendega suhtles.

Põhiloeng oli Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaarelt teemal, kuidas tulla toime traumajärgse stressiga ning olla toeks neile, kes on kaotanud lähedase inimese või on lähedane parandamatult haige.

Pärast rikkalikku lõunasööki – väga maitsev borš ja kohvi-tee koos hõrgutavate küpsetistega – jaguneti kolme rühma. Vallaliste rühmas räägiti abieluks ettevalmistumisest, abielunaiste rühmas intiim- ja seksuaalsuhetest Piibli valgel ning eakamate rühmas jagati oma usuelu kogemusi ja räägiti ka probleemidest. Piisavalt oli aega ka pikemaks grupipalveks.

Sügispäev lõppes ühise palve ja tänuga. Vene õdede Kevadpäev toimub järgmise aasta 10. aprillil Narva-Jõesuus. 

Osavõtjate kommentaare:

* Niisugust tihedamat omavahelist läbikäimist on vaja meie kõigi jaoks, mitte ainult üle-eestiliselt, vaid ka igas koguduses.

* Meeldis väga, et sügispäeval oli palju erinevaid inimesi, erinevaid arvamusi, erinevaid vaatenurki, erinevaid kogemusi – meil kõigil on, mida jagada.

* On hea, et igal korral on olnud võimalus jaguneda rühmadesse, kas teemade või muu valiku järgi.

* Sügispäev läks korda ja oli hea vaimuliku osaga. Mul oli võimalus saada konkreetseid vastuseid oma hingeküsimustele. (Aleksandra)

* Tõnu Lehtsaare loeng oli väga kompetentne, arusaadav ja huvitavate näidetega. (Ljudmila)

* Ma sain rohkem teada, kuidas mina ise saan abistada neid, kes seda väga vajavad või kuidas olla inimene, kes kuulab ära oma ligimese ja toetab raskustes olijat. (Julia)

* Jeesus on hingehoidjana suur eeskuju. Kes siis veel? Sellest me kuulsimegi M. Remmeli sõnavõtus. Samas saime ka praktilisi juhiseid tegutsemiseks. T. Lehtsaare loengus meeldis mulle eriti üks mõte: kui inimene on raskustes, siis ta ei vaja niivõrd nõuannet ja olukorra hindamist kui kõrvu, kes teda ära kuulavad. Kui ma tahan midagi öelda inimesele, kellel on hetkel väga raske aeg, siis on kaks tõde, mida öelda. Esiteks: Jumal armastab sind! Teiseks: Ma palvetan sinu eest! (Alina)