03/2013

Konverents „Jumal on hea" Nõmme palvelas 8. märtsil inspireeris sotsiaaltööle laiemalt mõtlema. Koguduste esindajate seas tekitas elavat arutelu Sotsiaaltöö Keskuse Sõbra Käsi uus arengukava, mille järgi Liidu sihtasutuse eesmärgiks on muutuda üle-Eestiliseks abiorganisatsiooniks ja partneriks kogudustele.

24 sotsiaaltoo konverents-1