Sotsiaalprojektid sakslaste abiga

9/2010 Erki Tamm, Sõbra Käsi nõukogu esimees

Saksa Baptistiliidu sotsiaaltöö organisatsiooni (German Baptist Aid) kaudu on jõudnud nelja viimase aasta jooksul Eestisse 1,4 miljonit krooni. Osaliselt sellest toetusest rahastatuna on Eesti ühes suurimas supiköögis Tallinnas sooja lõuna saanud igal nädalal umbes 1000 inimest. Samuti on olnud see suureks toeks Sõbra Käe lastekodust väljakasvavatele noortele iseseisva elu alustamisel.

Abiprojektide tarvis annetavad Saksamaa baptistikogudused aastas ligi 8 miljonit krooni, olles osalised 56 sotsiaalprojektis maailma eri piirkondades. Augusti lõpul külastasid Eestit juba teist aastat järjest Birgit Fischer ja Ekkehard Becker.

EKB Koguduste Liidu poolt esitatud taotluste alusel on sakslased toetanud Sõbra Käe Koplis asuva supiköögi tegevust alates möödunud aasta keskpaigast 187000 krooniga, mis on Tallinna linna ja Oleviste Koguduse kõrval kolmas suurem tugisammas sellele tegevusele. Väga oluliseks peavad saksa toetajad suurt vabatahtlike abiliste hulka ning kohaliku omavalitsuse ja koguduste osalust. Teisalt on Tallinna linnavalitsuse esindajate poolt nimetanud Sõbra Käe tegevust strateegiliselt oluliseks partnerluseks omavalitsuse ja kolmanda sektori vahel.

Tänu usaldusväärsele tegutsemisele saavad ka kohalikud omavalitsused ja riik järjest enam arvestada koguduste osalusega sotsiaalprobleemide lahendamisel.

Mitte jäädes formaalsete aruannete tasemele kohtuti ka „Elluastujate projektist" toetust saavate noortega, kelle lapsepõlv möödus Sõbra Käe lastekodus. Täna juba täiskasvanuks saanud või saavate kaheksa noore jaoks on oluline lõpetada oma haridustee ning leida iseseisev töö. Selleks vajavad nad jätkuvalt tuge nii elamispinna kui muu igapäevaeluks vajalikuga, nagu tavaperedeski. Projekti eelarvest moodustab saksa abi enamuse, üle 250000 krooni. Samas jätkab Sõbra Käsi konsultatsioone kohalike omavalitsustega, kelle kohuseks on seaduse järgi lastekodulastele elamispinna tagamine.

Sakslastega koos külastati ka Narva EKB Koguduse sotsiaaltööpunkti. Tänaseks juba väikseksjäävas ühiselamutoakeses, mida linna käest renditakse, toimub toetav tegevus puudustkannatavate lastega. Kuigi töötatakse linna laste heaks, pole kohalik omavalitsus vaatamata mitmetele palvetele leidnud võimalust projekti toetada.

Sotsiaalprojektidele lisaks on Saksa Baptistiliit viimaste aastate jooksul toetanud meie noorsootööd 234000 krooniga. Külaliste sõnul valmistab see töölõik neile suurimat rõõmu.

Eriti hinnatav on saksa koguduste toetus nendegi jaoks majanduslikult raskel ajal. See on ohver. Soov olla osaline Jumala armastuse jagamises seal, kus kannatused on suuremad ja abivajajaid enam. Samas loovad kristlikud rahvusvahelised ühisprojektid võimaluse saada kogemusi valdkondades, kus meil seni teadmisi napib. Täna pole me enam lihtsalt välismaise abi vastuvõtjad ja vahendajad, nagu üheksakümnendate alguses, vaid koostööpartnerid üpris keerulistes sotsiaalprojektides.