Seminarist saab hariduskeskus

03/2015
Einike Pilli, rektor

Liidu hariduselus tulevad muutused. Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist (KUS) saab hariduskesKUS. Nagu uues nimes sisaldub vana nime lühend, nii ehitub ka uus keskus juba tehtule.

Hariduskeskuse kaks suunda
Hariduskeskus alustab tööd liidu konverentsi poolt antavate volitustega. Kui siiani on tegeldud eelkõige koolitussuunaga, siis nüüd lisandub ka arendussuund. Eesmärk on suurendada koostööd liidu teiste hariduslike algatustega. Teiseks soovime suurendada hariduskeskuse ja koguduste omavahelist sidusust.

Hariduskeskuse suunad ja nende osad on osaliselt läbi põimunud. Juba on alustatud kristliku nõustamise kui praktilise misjoni haruga. Samuti on käivitunud koguduste hindamise programm, koostöös Converge liiduga (USA). Rakendusuuringute töögrupi eesmärk on anda sisendit koolituspoole õppekavadele ja vastata kogudustes tekkivatele teoloogilistele küsimustele nii kirjutiste kui konverentside kaudu.

Õppekava „Vabakiriklik teoloogia ja juhtimine"
Juba sel kevadel tahame välja arendada õppekava, mis võimaldab rakenduslikumat ettevalmistust. See tähendab, et 2/3 praegusest õppekavast jääb samaks, aga 1/3 osas on võimalik end ette valmistada süvendatud piiblitundmises ja ühes valdkonnas koguduse tööharu juhi tasemel. Spetsialiseeruda võib ka täienduskoolituse tasemel, läbimata kogu kõrghariduse õppekava.

Igasuguse teoloogilisele õppe aluseks on piiblitundmine. Need, kes soovivad saada piiblikoolist ainepunkte õppekava jaoks, peavad teistest enam pingutama ja piiblitundmist eksamiga tõestama.

Oleme kogenud kasvavat vajadust sotsiaalvaldkonna ja kogudusliku hingehoiu alal (praktilise misjoni spetsialiseerumine). Uue lähenemisena soovime pakkuda ka noorsootöö terviklikku käsitust, kus laste- ja noortetööd ei eristata teineteisest. Loodetavasti aitab see kaasa ka üleminekul lastetööst noortetöösse, mis on mitmetes kogudustes osutunud keeruliseks. Viimase spetsialiseerumisena pakume õpet koguduste arendamise ja rajamise valdkonnas, mis sobib hästi ka pastoritele, kes tahavad oma kogudust Jumala abiga edasi arendada.

Kui vanematekogu annab oma toetuse ning Haridus- ja Teadusministeerium õigeaegse kinnituse, tahame uue õppekava avada sügisel. Seda saab läbida osadena, mis moodustavad iseseisvad tervikud, ja kui on soovi, võib oma tempos pikkamööda kõrghariduseni välja liikuda.

Mis veel plaanis on?
Lisaks eelpool kirjeldatud muudatustele on plaanis hariduskeskuse regionaalsete esinduste loomine viide kohta Eestimaal. Nende kaudu korraldatakse piirkondlikke täienduskoolitusi, lisaks neile, mis Tartus toimuvad (vaata eelmist Teekäijat ja seminari kodulehte). Juba sel aastal on plaan esindustesse paigaldada kaasaegne tehnoloogia, mis teeb õppele ligipääsu palju paindlikumaks.

Kavas on ka õppematerjalide loomine koguduses toimuva õppe jaoks. Tegemisel on töötegijate mentorluse käsiraamat. 22. aprillil kell 15–21 korraldame seminaris koos ameerika tudengitega noortekonverentsi.

Hetkel on seminaris lisaks täisajaga töötavale rektor Einike Pillile osakoormusega õppejuht Kerli Valk. Sügisel liitub meeskonnaga osakoormusega arendusjuht Innar Kruglov. Kõik kolm on aktiivselt tegevad Tartu kogudustes.

Eestpalve jõust
Kui hakkasin peale ametisseasumist meeskonda koostama, palusin oma kodukoguduse eestpalvet. Sain aru, et tegu on äärmiselt raske otsusega – vaja on pühendunud, töökaid ja andekaid inimesi tagasihoidliku töötasu eest. Esimene sess lähenes ja mu mure kasvas. Kolm tööpäeva enne algust sain telefonikõne, mille tulemusena oli järgmiseks hommikuks Kerli nõusolek olemas. Ja kui Innar ka "jah" ütles, mõistsin, et Jumal oli palvet kuulnud.

Nüüd on meil uus palvesoov, et ka järgmise kevade institutsionaalne akrediteerimine tunnistaks meid riigi silmis elu- ja arenemisvõimeliseks kooliks. Teeme selleks omalt poolt kõik, mis oskame, ja usume, et Jumalaga on kõik võimalik!