11/2016 26 sotsiaalt99 kus
Kadi Tingas, KUSi õppejuht

Seminari täiendkoolitused on taas alguse saanud ja oktoobris toimus sotsiaaltöö-teemaline koolitus. Seda viis läbi noor ja andekas õppejõud Johanna Rosenvald, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. Tema põhiliseks uurimisvaldkonnaks on olnud kristlik sotsiaaltöö, rõhuasetusega koguduste sotsiaaltööle.

Üheskoos vaadati, kuidas defineerida kristlikku sotsiaaltööd ja millistele piibellikele alustele see toetub.

Kursusele registreeris ennast 13 huvilist, neil kõigil olid väga erinevad kogemused sotsiaaltöö valdkonnas – kellel rohkem või vähem – aga kõigile oli antud teema väga südamelähedane. Üheskoos vaadati, mida tähendab sotsiaaltöö, kuidas defineerida kristlikku sotsiaaltööd ja millistele piibellikele alustele see toetub. Koos lahendati tõestisündinud lugudele toetuvaid probleemülesandeid. Inspiratsiooni tekitas lähem tutvumine Washingtonis asuva Richlandi luteri koguduse sotsiaaltööga, mis on selles valdkonnas paljudele suureks eeskujuks oma innovaatilise lähenemisega.

„Kõik me puutume suuremal või vähemal määral kokku sotsiaalsete probleemidega nagu sõltuvused, vaesus, ühiskondlik ebavõrdsus jne. Sotsiaaltöö tegeleb nende ühiskondlike probleemide lahendamisega. Jumala sõna kutsub meid üles armastama kaasinimesi teoga ja tõega, mitte vaid sõnaga ja keelega (1Jh 3:16–18), seetõttu võiks sotsiaaltöö olla südamelähedane igale kristlasele. Selleks et teada, kuidas ühiskonna abivajajate aitamisega algust teha või kuidas osata paremini aidata, on koolituspäevad heaks võimaluseks,” leiab õppejõud Rosenvald. 26 johanna rosenvald

Külalisena osales kursusel SA Sõbra Käsi tegevjuht Mirjam Link, kes rääkis lähemalt EKB Liidu sotsiaaltööst, mida tehakse Valduste OÜ Sõbralt Sõbrale kaudu, millega tegeleb Sõbra Käsi ning kellest koosneb Hoolime Koos võrgustik. Osalejad jagasid endi põnevamaid kokkupuuteid ja sügavat hoolt nii mõnegi sotsiaaltöö valdkonnaga seoses.

Hiljuti osales Johanna Rosenvald New Yorgis rahvusvahelisel kogukonnateemalisel konverentsil „Movement Day Global Cities” („Maailma linnade liikumine”). Seal jäi eriliselt kõlama üks mõte: „Kui kogudus ei oma mingit muutvat mõju kogukonnas, siis on see kogudus kasutu, kuna eksisteerib ainult iseenese pärast.” Johanna leiab, et palvetav ja (ühiskonda) teeniv kogudus saab tuua suure muutuse ühiskonda/kogukonda, mille keskel ta tegutseb. Vähemaga ei peaks me leppima.