05/2017 26 h6um
Lisete Lige, Hõumi pere

Hõum on kogukondlik pere, mis on koduks saanud nii mõnelegi noorele Jüris, Tallinna külje all. Selle eellugu ulatub tagasi aastasse 2014, mil meie meeskonna juht asus Jüri Gümnaasiumis õpetajana tööle. Tänu temale on meil tänaseks kujunenud väärtuslikud sõprussuhted mitmete Jüri noortega.
2016. aasta sügisel tajusime esimesi tõelisi elumuutuseid, kui meie 3D koguduse keskele jõudsid esimesed Jüri noored ja leidsid Jumala. Saime südamesse, et peame minema nende keskele Jürisse. Nii korraldasime detsembris esimese Hõumi. Igatsesime, et sellest kujuneks välja kodune osadus, kus iga noor võiks tunda, et temast hoolitakse ja tema elul on väärtus. Olime oma meeskonnaga üllatunud, kuidas Jumal juba esimesel korral avas kohalike südameid vestlema ausalt sügavatest teemadest. Kogesime, kui palju valu ja purunenud suhteid on Jüri noorte seas.

Tänaseks oleme saanud osa viiest Hõumist, kust on läbi käinud üle paarikümne kohaliku noore ning mille kaudu on Jumal toonud esile mitu tõelist elumuutust! See on meie jaoks niivõrd eriline, sest näeme igal Hõumil, kuidas Jumal kutsub uusi inimesi ning tugevdab juba tekkinud sidemeid. Kogeme, kuidas noored janunevad Jumala järele ning igatsevad grupivestluseid, kus saame nende eest palvetada ja rääkida nende ellu kõnekatel teemadel.

Samuti oleme Jumalale tänulikud, kuidas ta on juhtinud kokku meie meeskonna. Palveosaduses ja ühtse visiooniga planeerime rõõmuga iga kuu uut Hõumi, rakendame oma ande ning ootame põnevusega, kuidas ja kuhu Jumal meid edasi juhib!

Oleme Jumalale tohutult tänulikud, kuidas ta on igat Hõumi omanäoliselt õnnistanud ja igat detaili juba ette planeerinud! Kuigi sageli kogeme ka suuri tagasilööke, olgu need siis asukoha leidmisega või kellegi perega seotud, kuid taas ja taas kogeme, kuidas Jumal toob kõigest välja ja õnnistab! Kutsume teidki üles meie meeskonda ja eelkõige Jüri noori palves kandma ning et Jumal võiks veelgi erilisemalt Hõumi läbi töötada!