Märts 2022 25 peakaplanid2
Ruudi Leinus, Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär

Eestis toimivad kaplanaadid Kaitseväes, Kaitseliidus, vanglates, meremeeste jaoks Eesti Meremeeste Misjonis, Politsei- ja Piirivalveametis, koolides (küll põhiliselt kristlikes koolides) ja Sotsiaalministeeriumi haldusalas.
Möödunud aasta lõpus ja selle aasta alguses toimusid mitmed muudatused kaplaniteenistustes. Nii muutus Kaitseväes usuline teenimine reservpõhiseks. Ametisse kinnitati peakaplanina Ago Lilleorg (EKNK). Teiste kaplanitega sõlmitakse teenistuslepingud uue kaplaniteenistuse kontseptsiooni alusel.
Kaitseväes toimunud muutuste tõttu kinnitati Kaitseliidu peakaplaniks Peeter Paenurm (EELK).
Vanglate kaplaniteenistuse poolt koostati koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga „Usuvabaduse miinimumstandardid vanglas“. Kaplanaat tervikuna on väga intensiivse ja rohke usulise tegevusega.
Sotsiaalministeeriumis töötab 2022. aasta algusest vaimse tervise osakonnas nõunik-peakaplanina Katri Aaslav-Tepandi. Haiglates ja hooldekodudes töötavad hingehoidjad/kaplanid. Märkimisväärne on olnud ööpäevaringne hingehoiutelefoni 116 123 teenus, kus samuti töötavad hingehoidjad-kaplanid.