Lastepäev Kilingi-Nõmmes

06/2015 22 kilingi-nommel
Joel Keernik, Kilingi-Nõmme pastor

Meie Liidu Kutse Koolist võtab osa ka kolm inimest Kilingi-Nõmme kogudusest. Kool on andnud võimaluse osaleda põnevatel loengutel ja neile järgnevates aruteludes, pakkunud ühist osadust ja palveaega. Lisaks kõigele on see kohaks, kus esitatakse meile väljakutse. Arvan, et suurimaks väljakutseks oli teostada kogukonna projekt – teha midagi praktilist oma kogudust ümbritsevate inimeste jaoks.

Väikeses koguduses tuleb arvestada ressurssidega, mis on olemas. Meie koguduses on mõned inimesed, kes on tegelenud lastega nii lasteaias argitööd tehes kui omavad ka varasemat kogemust pühapäevakoolis. Nii saigi ette võetud korraldada lastepäev. Ei ole kerge alata millegi täiesti uuega, kui koguduses pole mitmed aastad toimunud laste- ega noortetööd. Väikese koguduse suhtlusring on kaunis tilluke.

Siiski kasutasime oma võimalusi – panime plakatid välja, jagasime flaiereid, kuulutasime lehes ja raadios. Parima tulemuse andis aga ühe perekonna külastamine ja selle pere laste kaasakutsumine. Jõudsime esimesel korral viie lapse/teismeliseni.
Kuna äsja oli lõppenud jõuluaeg ja mööda saanud ka kolmekuningapäev – rääkisime lastele Jeesust külastanud tarkadest. Kuuldud jutule järgnes viktoriin. Õppisime selgeks lihtsa laulu „See on see päev..." Loomulikult ei puudunud lastepäevalt ühine söömine ja meisterdamine ning mängud, mis haaravad kaasa nii nooremaid kui ka vanemaid.

Hea projekt on jätkusuutlik. Kuna suurem osa meie uutest sõpradest on teismelised, siis oleme jätkanud noorteõhtutega kahel korral kuus reede õhtuti. Tänaseks oleme jõudnud lisaks veel mõne nooreni ja autotäie noortega osalenud Rakveres toimunud Piiblipäevadel. Jumala abiga läheme edasi.