Maakondlik palvepäev ja evangeeliumipäev

03/2014 04 armin-7289503
Indrek Luide, EAA peasekretär

Paljud meie seast meenutavad seda imelist kogemust, kus sajad kristlased kogunesid Tallinna Lilleküla jalgpallistaadionile. Mõnigi sisenes sellesse spordikantsi esmakordselt. Tookord ei toimunud seal spordivõistlused, vaid koonduti selleks, et ülistada meie Päästjat Jeesust Kristust ja palvetada oma kodumaa oluliste valdkondade eest.

Päikeselisel suvepäeval, 28. juulil 2012 oli Lillekülas liputseremoonia, laulukoorid, sõnavõtud, suur ja väga kaugele nähtav rist, 15 väikest risti staadioni piires. Igale osalejale ulatati pühendumiskaart, pastapliiats, Andrease palvekaart ja kauni pildiga Piibli järjehoidja. Enne suursündmuse lõppu said kõik allkirjastada isikliku pühendumise ja viia see ristile.

Nüüd, kaks aastat hiljem, tõusetub küsimus: „Kuidas on see oluline tähis Eesti kristlikul maastikul mõjutanud meie teenimist? Kas on jäänud meelde pühendumislause, mille kirjutasime? Kas meil on kasutuses Andrease kaart?"

Eesti Evangeelne Allianss koos misjoniorganisatsiooniga Agape kutsub kõiki kristlasi kõikidest kogudustest, kõikidest maakondadest taas ühisele palvele. Nüüd mitte Tallinna, vaid maakondlikult. Igatsus on koguneda laupäeval, 17. mail kõigis 15 maakonnas algusega kell 14 ühiselt Issanda ette palvetama ja anuma meie maa vaimuliku uuenemise pärast. Meil on palju erinevaid palveid, aga sel korral on fookus neljal peateemal: kogudus, kogukond meie ümber, evangeeliumi kuulutamine ja meedia. EEA kutsub üles moodustama lähiajal igas maakonnas initsiatiivgruppe palvepäeva korraldamiseks. Abiks selle päeva heale kulgemisele on EEA palve- ja paastutoimkond, mille juhiks on Eenok Palm, ja Andrease toimkond, mida juhib Kertu Toots.

Üheks eriliseks eestpalveteemaks on laias maailmas nädal pärast Nelipühi toimuv evangeeliumipäev, 14. juuni 2014 (http://www.globaloutreachday.com/). Meil Eestis on see päev kuulutatud leinapäevaks. Kas oleme valmis sellel päeval olema aktiivsed ja tegema vähemalt ühele mittekristlasele ühe heateo või ütlema talle hea sõna? Võimalusi on palju. EEA koostöös EHC-ga (tõlkes Iga Kodu Kristusele) valmistab ette erinevaid vahendeid, mis oleksid abiks evangeeliumi kuulutamisel. Näiteks valmivad selleks päevaks väikesed evangeeliumi sõnumit seletavad vihikud, kuhu saame eelnevalt oma isikliku tunnistuse kirjutada. Märgakem sel päeval oma naabrit, kellele me ei ole veel rääkinudki igavese elu lootusest, mis meis on. Kindlasti saame kellelegi saata mobiilitervituse või e-maili või panna selleks päevaks oma Facebooki kontole üles olulise sõnumi. Siin saame olla kõik väga leidlikud. Oluline on, et tegutseksime sihipäraselt ja mitte hetkest ajendatult. Sellel päeval võime teada, et me pole üksi, vaid tuhanded kristlased on liikvel ja tunnistavad meie ühiskonnale lootuse sõnumit. Evangeeliumipäeva õhtul toimuvad palvelates ja kirikutes kogunemised, kus leinapäevamõtete juurde liitub lootuse sõnum.

Kristuspäevast on möödunud kaks aastat. Kogudustes, kirikutes ja koguduste ühendustes on toimunud erinevaid evangeeliumi kuulutamise lühemaid või pikemaid perioode. Kunagi ei tohiks me nendesse minna enne, kui oleme eelnevalt Issandaga rääkinud. Ja siis, täidetult Püha Vaimuga, kes on meie jõuks ning tugevuse allikaks, läheme välja evangeeliumi jagama. Jeesus saatis oma jüngreid kahekaupa. Kindlasti on see eeskuju, mida võiksime nüüdki järgida.

Maakondlikust palvepäevast ja ülemaailmsest evangeeliumipäevast tuleb uudiseid EEA kodulehele www.allianss.ee

Palveta juba nüüd ja valmista ennast nendeks päevadeks ette! Jumal on valgus ja kui see valgus meie seest paistab, siis saab ühiskond meie ümber muudetud.

„Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks" (Mt 18:14).

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu" (Jh 3:16).
„Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele" (2Pt 3:9).