Aga kui palvetaks veel?!

3/2009 Eenok Palm, Kehra koguduse pastor, Lootuse festivali palvetoimkonna koordinaator

Lootuse festival on suurima osavõtjate arvuga kristlik sündmus, mida iial Eestis on korraldatud. Kui meie vendluse suvefestivalil on osalejaid 1000 ümber, siis Saku Suurhalli ootame kolmel järjestikusel õhtul 10 korda rohkem – 10 000 inimest igal õhtul. See tähendab ka suuremat organiseerijate hulka. See tähendab ka kõigile Eestimaa kristlastele suuremat ühisvastutust.

.

Festivali ettevalmistamiseks on ellu kutsutud 20 toimkonda ja üks neist on palvetoimkond. Esmapilgul paistab, et see on lihtsalt üks paljudest vajalikest toimkondadest. Siinkohal tahan siiski rõhutada palve võtmerolli kogu festivali korralduses.

Kui festival läheneb ja aega jääb järjest vähemaks, tekkib kiusatus palvet asendada muude tegevustega. Raamatus „Põlvitav kristlane" on öeldud: „Te ei või midagi teha, kuni te ei ole palvetanud. Te võite midagi teha, kui te olete palvetanud." Nii et kõik muud tegevused ja ka tegijad võivad saada õnnistatud, kui eelnevalt on nende eest palvetatud.

Veel tahaks alla kriipsutada selle sündmuse omanäolisust. Me ei kogu tuhandeid inimesi kokku selleks, et nende meelt lahutada. Me ei taha korraldada üritust, kuhu tulevad kokku ainult kristlased ja saavad omavahel olles julgustatud. Me tahame, et festivalile tuleks võimalikult palju eestimaalasi, kes veel Jumalat ei tunne ning, et nende meel saaks Jumala abiga muudetud.

Palve on vajalik selleks, et tühjaks teha vastutegevuse mõju. Saatanale ja kurjuse jõududele ei meeldi see, et inimesed meelt parandavad ja seetõttu on mitmesuguseid katseid festivali ettevalmistusi ja läbiviimist takistada. Palvega on võimalik olla vastutegevusest ühe sammu võrra ees ja seda ka tasalülitada.

Kuidas palvetöö toimub? Iga inimene võtab oma palvekambris igal õhtul kell 22 aja festivali pärast palvetamiseks. See on ühine üle-eestiline palveaeg. Samuti saab selle pärast palvetada palvegruppides, jumalateenistustel ja kõikvõimalikel kristlikel koosviibimistel.

Keskne osa palvetöös on Andrease kaartidel. Nimelt on kõik asjast huvitatud saanud oma kogudusest või festivali kodulehelt erilise kaardi, kus on ruumi 12 nime kirjutamiseks. Need on inimesed, kelle pöördumise pärast palvetatakse isiklikult ja keda festivali koosolekutele kutsutakse. Nimesid võib olla ka rohkem või vähem – vastavalt kuidas iga palvetaja otsustab ja jõuab.

Selleks et palvetajad saaksid konkreetsemalt palvetada, on palvetoimkond hakanud välja andma palveteemade ringkirja Palvesõnumid. Seda levitatakse peamiselt Interneti teel. Vajadusel võib seda välja printida ja levitada ka paberil. Seda antakse välja nii eesti kui ka vene keeles ja ta peaks jõudma u 300 koguduseni. Selles on nii tänusoovid kui ka eestpalvesoovid ja seda saab igaüks kuulata ka telefoni automaatvastaja numbrilt 56625340.

Oleme palunud toimkondade töötegijate, info- ja õpetusseminaride, ühendkoori, lastetöö, noortetöö, nõustajate ja veel mitmete teiste palvesoovide pärast. Oleme kogenud mitmeid palvevastuseid: leitud on vajalikud töötegijad ja kõik toimkonnad toimivad, seminarid on hästi korda läinud, ühendkoori lauljate arv on kokku saadud ja repertuaar on kokku lepitud, on toimunud mitu head lastetööseminari ja piirkondlikud noortetöö visiooniõhtud.

Huvitav kogemus on Palvesõnumite levitamine. Nimelt jõuab ringkiri lisaks meie vendlusele veel EELK, EMK, EKNK ja EKEK kogudusteni. Venekeelse ringkirja saavad metodisti, nelipühi ja baptisti kogudused. On põnev näha, kuidas kristlased suudavad koonduda ühise eesmärgi nimel.

Kutsume kõiki Eestimaa kristlasi pidama festivali eel paastu- ja palvepäevi! Esimene ühispaastupäev on 15. märtsil, edasi Suurel Reedel – 10. aprillil ja Taevaminemispühal – 21. mail. Palume eesolevatel palve- ja paastupäevadel üheskoos ka kõigis meie liidu kogudustes, et Eesti inimesed teadvustaksid – ka majanduslanguse ajal võib loota Jumala peale, tema käes on head lahendused. Palume, et tuhanded inimesed leiaksid isikliku suhte Jumalaga. Palume, et kristlikud kogudused ärkaks, saaks julgustatud ja toimiks oma jumaliku ülesande kõrgusel. Paastuda võiks nii, kuidas tervis ja isiklik olukord lubab (nt ei söö, ei vaata televiisorit, loeme Piiblit, palvetame koos jne).

Kuna kõige suurem probleem festivali ettevalmistamisel on kristlaste liikumasaamine, siis – mis oleks, kui palvetaks veel! Me ju usume Jumalasse, kes vastab palvetele.