Rahvusringhäälingu hommikupalvused

5/2010 Erki Tamm, Teekäija peatoimetaja

 

„Hommikupalvused hoiavad üleval meie traditsioone," ütles 6. mail vaimulikele kaastöölistele suunatud koolituspäeva sisse juhatades Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus. Üle 65000 kuulajaga hommikuprogrammi osa on inimestele võimaluse andmine uskumiseks. „See avab uue teadmiste sektori Jumala ja usu kohta paljudele," kõneles oma palvusekogemustest suhtekorraldajana töötav Janek Mäggi. „Olin üllatunud, millised inimesed hommikupalvusi kuulavad ning nemad omakorda, et ma niimoodi mõtlen," jagas ta oma tagasiside kogemusi.

Jagades mitteprofessionaalidest kaastöölistele kasulikke teadmisi mikrofoni ees rääkimisest, meenutas raadioteatri juht Toomas Lõhmuste hommikupalvuste esmakordset katsetust kaheksakümnendate lõpus. Tookordne proov jäi vaid kuue nädala pikkuseks. Siis luges Toomas Lõhmuste eetris ette õpetaja Toomas Pauli valitud piiblitekste ja koostatud mõtisklusi. Viimase sõnul on Vikerraadio hommikupalvuste formaat midagi muud, kui kirikusse mittepääsevatele koguduseliikmetele jumalateenistuse koju kätte toomine. Selleks on tema sõnul meil kaks kristlikku raadiojaama, mida kuulavad kokku umbes 2% eestlastest, kellest suur osa on tõenäoliselt kristlased. Vikerraadio hommikuprogrammi kuulajaskonnaks on erinevate uuringute järgi 9% eestimaalastest, kellest enamuse moodustavad 50-74 aastased ja keskmisest kõrgema haridusega inimesed, nentis RR Uuringukeskuse juhataja Raivo Suni.

Kristlike raadiosaadete vastutav toimetaja Meelis Süld lõpetas koolituspäeva kolme raadiopalvuse ühiskuulamisega, tekitades sisuka arutelu auditooriumi tabamise ja formaadi sobivuse üle. Või nagu ütles oma ettekandes Vikerraadio hommikupalvuse eesmärgi kohta Toomas Paul: „Kuulajal peab tekkima tahtmine edasi uurida."