Detsember 2020 17 kuulutaja

„Ajad muutuvad. Kuulutajat enam ei ole, aga nii nagu Jeesus ütles Ristija Johannese kohta, kes Eelija vaimus ja väes tegutses, nii tehakse ka mitme teise nime all ja vormis Kuulutaja vaimus ja väes Jumala riigi tööd edasi. Aitäh kõigile, kes on palvetanud, kaasta töötanud, toetanud – täna saab see läbi,“ ütles 31 aastat kristlikku lehte Kuulutaja välja andnud pastor Üllas Linder.
1989. a aprillis ilmus esimene leht, detsembris 2020 ilmub 374. number. Kuulutaja ühingusse on lisaks toimetajale kuulunud algusest peale pastorid Ago Rand ja Margo Meri.