Liidu Aasta Tegu 2009

1/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Eesti EKB Koguduste Liidu juhatus otsustas jõulukuu esimesel päeval toimunud aasta viimasel koosolekul omistada tiitli „Liidu Aasta Tegu 2009" Lootuse festivaliga koostööd teinud Liidu kogudustele.

Sümboolselt otsustati tunnustust väljendav aukiri anda üle Setumaal tegutsevale Selise Nelipüha Kogudusele, kes paarikümneliikmelise osaduskonnana aitas kolmel kevadpäeval kokku enam kui sajal setumaalasel jõuda Tallinnas toimunud Lootuse festivalile, mille tulemusel kuulsid inimesed evangeeliumi Kristusest, leides uue suhte Jumala ja kogudusega, kogudus omakorda ümberkaudse eluga.

Käesoleval aastal kutsus Liit kogudusi üles järgima Jeesuse üleskutset: "Uskuge evangeeliumisse!" Aastakonverentsil toonitati, et ühise vendluse ja koguduste liikmetena tuleb meil ületada oma seniseid tegevuspiire ning väljendada ja edasi anda oma usku evangeeliumisse kuulutades, koolitades ja hoolitsedes. Liidu kaugemaks visiooniks on kujuneda Eesti ühiskonnas arvestatavaks oma vaimuliku mõju ja tegevuse poolest nõnda, et koguduste elus osalejad mõjutavad ümbritsevat kogukonda ja moodustavad üle 1% Eesti elanikest koosneva osaduskonna.

Enamus Liidu kogudusi tunnetas ja kasutas sel aastal erilist võimalust mõelda kaugemale iseendast, avaldada vaatamata rasketele aegadele ümbritsevale kogukonnale positiivset mõju, palvetada kuude pikku tuhandete inimeste eest, luua ja arendada tähenduslikke suhteid, anda edasi evangeelne kutse end ümbritsevatele inimestele seoses Lootuse festivaliga. Nii leidis tuhatkond last, noort ja täiskasvanut uue elu Kristuses, lisaks neile tuhanded kasvava osaduse ning pühendumuse vabatahtlikuna erinevates ülesannetes Jumala riigi nimel kaasa töötada.

„Liidu Aasta Tegu 2009" on mõeldud märgistama tänulikkust Jumala ning kõigi koguduste ja inimeste ees, kes on tänavu elanud ja teeninud usus evangeeliumisse. Pealinnast ühes kaugeimas Eestimaa paikkonnas koguduse väiksusele vaatamata oma ümbruskonna ja seal elavate inimeste teenimisvõimaluse leidnud Selise Nelipüha Kogudus jääb vaid näiteks, samas meenutuseks palvetamaks jätkuvalt ka Setumaa inimeste ja setu rahva eest nii siin- kui sealpool Eesti Vabariigi piire.