Jumalale kuuluv osa

2/2010 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Kuulsin hiljuti lugu poisist, kellele isa andis kaks rahatähte – üks taskurahaks poisile endale ja teine korjanduskarpi panemiseks. Teel kirikusse juhtus aga õnnetus. Kramplikult käes hoitud raha kukkus jõkke. Kurvalt kirikupingis istudes laseb poiss kätt tõstmata korjanduskarbi endast mööda. Koju jõudes küsib isa pojalt, miks ta saadud raha karpi panemata jättis. „Jumala osa kukkus jõkke", vastas nutikas poiss.

Jumala osa kukkus jõkke.

Varaga ümberkäimine on inimeste hoiakute ja väärtushinnangute üks indikaatoreid. Piibel ütleb, et „Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius" (Ps 24:1). Selle looja ja kavandajana „Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma" (1Ms 2:15). Raamatus „Jumala partnerid" (Bobby L. Eklund) ütleb autor: „Tõsiasi, et kõik kuulub Jumalale, on vastutustundliku kristliku majapidamise aluseks." Paraku on selle eiramisel valusad tagajärjed. Mitte ilmaaegu ei nimetata üheks praegusaja majanduskriisi põhjuseks ahnust – egoistlikel motiividel, kõigi võimalike vahenditega lühinägelike eesmärkide tagaajamine. Jumala osa sealjuures ununes paljude inimeste elus üldse.

.

Viimaseid aastaid majanduses võib nimetada ühe Vana Testamendi loo analoogi silmas pidades lahja lehma aastateks. Sissetulekute vähenemine on paljudelt võtnud kindlustunde tuleviku ees. Kui headel aastatel tundsid pensionärid end ebaõiglaselt vähe majanduskasvust osa saavat, siis tänane kitsikus lööb valusalt just töö kaotanud nooremaid inimesi ja laenurahaga kodu soetanud perekondi.

Ennemainitud Piibli-loo järgi oli Egiptuse vaarao näinud imeliku unenäo lihavatest ja lahjadest lehmadest. Nähtu hakkas teda vaevama. Keegi ei osanud anda ta murele asjalikku selgitust. Lõpuks leiti Joosep, jumalakartlik mees, kes oli valesüüdistuste tõttu vangi heidetud. Tema oli õppinud kuulama Jumalat ja tähele panema tema juhtnööre. Nüüd vajati teda.

Kõigel sellel on väga praktiline tähendus nii koguduste kui ka EKB Liidu töös. Inimesed vajavad abi ja Jumal tahab oma koguduse kaudu vastata nende palvetele. Sotsiaaltöö on olnud 2009. aastal üks Liidu prioriteete.

Mõni aeg tagasi kuulsin isast, kes oli sageli seisnud hilisõhtuti koduõuel ja tähtede poole vaadates hüüdnud Jumala poole. Ta pere oli suurtes raskustes ja see pani teda laiali saatma abipalveid. Kogu pere üllatus ja rõõm oli tohutu, kui ühel päeval sõitis nende õuele Sõbra Käe juhtaja Helari Puu toidu ja riietega täidetud autoga.

Lootuse festivali sotsiaalprojektist alguse saanud supiköök Koplis on igal nädalal toitlustanud üle 800 kodutu ja puuduses oleva inimese. Umbes 50 vabatahtlikku Tallinna erinevatest kogudustest ja organisatsioonidest on teinud selle võimalikuks. Tallinna linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna juhid tunnistavad, et ilma nende abita kujuneks kodutute toitlustamine äärmiselt kalliks. Sõbra Käsi on sotsiaaltöö organisatsioonina kujunenud usaldusväärseks kanaliks, mille kaudu jõuab mitmetest Tallinna kauplustest toidukaup koguduste kaudu puudustkannatavate inimesteni.

Äärmiselt vajaliku algatusega reageeris tööd otsivate inimeste vajadusele Tartu Salemi kogudus koostöös usuteadusliku seminariga. Mitmete nädalate jooksul võisid töökaotanud inimesed osa võtta kursustest, mida viisid läbi oma ala spetsialistid. Lisaks uutele oskustele leidsid inimesed koguduse näol tugigrupi, et rasketest aegadest läbi minna.

Issanda soov on, et „need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik" (Tt 3:8). Prohvet Jesaja kutsub usklikke mõistma tõelise Jumala-teenistuse sisu: „Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!" (Js 1:17).

Usklike ja koguduste valmisolek ning leidlikkus olla Jumala lahenduste viijaks abivajajateni leevendab paljude kannatust ning kasvatab tänulikkust Jumala vastu. Jätkame 2010. aastal Jumala teenimist usus ja armastuses. Temas on meie lootus tulevikuks (Jr 31:17).

 

Suur tänu kõigile inimestele ja kogudustele, kes 2009. aastal toetasid EKB Liidu kaudu: sotsiaaltööd (118822 kr), misjonitööd Eestimaal (52143), Bosnias (64850) jm. Samuti tänuväärset LNK tegevust koguduste laste- ja noorsootöö arendamiseks (56920) ja vaimulike töötegijate koolitamist seminaris (71383) ning Pastorite fondi (18300). Koguduste ohvrimeelsust näitas liikmeannetuste eelarve 103%-line täitmine, kokku 703192 krooniga! 500 krooni kampaania kaudu toetasid Liidu kaudu ühistööd 52 inimest, kokku 26000 krooniga. Iga annetaja sai tänutäheks Teekäija aastatellimuse.

Mitmete suurürituste (suvefestival, lastepäev, piiblipäevad) läbiviimisel olid toeks kristlastest ärimehed. Eesti riik toetas meid 150000 krooniga läbi Eesti Kirikute Nõukogu. Jätkuvalt on Liidu kaudu toetamas erinevaid töölõike Välis-Eesti usklikud Vancouveris ja Torontos. Suurimateks välismaa toetajateks on Rootsi Misjonikirik (ca 200000 krooni LNK ja koguduste rajamise toetuseks), Ameerika Reformeeritud Kirik (176000 misjonikeskuse juhi palga toetuseks), Euroopa Baptistiföderatsioon (131000 koguduste rajamise toetuseks), Brasiilia Baptistiliidult (63000 koguduste rajamiseks), Whittieri koguduselt USA-s (ca 60000 suvefestivali toetuseks).