Liidu juhid Saaremaal

2/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

7.-9. veebruaril külastasid EKB Liidu juhatuse ja vanematekogu liikmed Saaremaad, et kuulutada üheskoos evangeeliumi, kohtuda piirkonna vaimulike töötegijatega ja pidada aru, kuidas visandada ja viia ellu ühise vendluse parimat tulevikunägemust.

Küünlakuu esimese pühapäeva õhtul oli Kuressaare Siioni kirikusse, aga ka koduste "pildiraadio" ekraanide taha, kogunenud hulgaliselt inimesi, et elada kaasa mandrimeeste tunnistusele ja laulule. Evangeelset õhtut juhatas Siioni koguduse pastor Margus Mäemets koos liidu asepresidendi Viljar Lihtiga, kelle eestvõttel lauldi hulgaliselt rõõmsaid laule ning räägiti lahti kristliku rõõmusõnumi tähendus kaasaja maailmas.

Mitmed inimesed vastasid rõõmusõnumile ja eestpalvekutsele, mille andis edasi Liidu president Meego Remmel kuulutades Jumala sõna, mis on ka käesoleva aasta liidu motoks: "Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand" (Jr 31:17).

Järgmisel päeval külastati erinevaid Saaremaa kogudusi ja pastor Valter Toompuu kodu, jagamaks osadust ja kinnitust maakogudustes teenivate vendadega. Samal ajal väitles vendluse president interneti vahendusel Kuressaare Pereraadio stuudios postimees.ee väitluskeskkonnas eutanaasia legaliseerimise vastu.

Õhtul tulid Siioni kirikusse kokku Saaremaa piirkonna vaimulikud töötegijad, kellega ühises osaduses lauldi, palvetati, otsiti tulevikuvisooni ja tehti läbi e-riigiga suhtlemise lühikoolitus.

Viimasel päeval leidis samas aset liidu vanematekogu koosolek, kus kinnitati 19.-20. märtsil toimuva aastakonverentsi kava kui ka 2009. ja 2010. aasta eelarvete esitamine Liidu kõrgeima otsustuskogu kokkutulekuks Nõmme Baptistikoguduse palvemajas.

27_P1120440 Meiuste palvela kesk lumise talve rahu.

27_P1120453 Pahapilli koguduse vanem Valter Toompuu tuli oma koduväravale haruldasi külalisi teele saatma.

27_P2081540 Meeldejäävat kohtumist Kuressaare Siioni Koguduses jäi meenutama ühispilt.

27_P2081533 panna selle pildi horisontaalne keskosa: Saarlased kuulasid mandrimeeste mõtteid ja jagasid omapoolseid visioone.

.