EBF resolutsioonid september 2010

10/2010 EBF

RESOLUTSIOON PÕGENIKE JA ETNILISTE VÄHEMUSTE KOHTA

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek. Mondo Migliore, Rooma, Itaalia. 22.-25. september, 2010.

Baptistidena oleme Euroopas mõnikord kogenud rõhumist ja diskrimineerimist, kuid oleme alati töötanud ja palvetanud, et inimõigused saaksid osaks kõigile inimestele.

Me hindame kõrgelt demokraatia ja vabaduse suurenemist Euroopas. Kahjuks ei toimu see areng kõigis meie riikides.

Me avaldame kahetsust, et lahket avatust võõraste suhtes ähvardab ksenofoobiliste rühmade kohalolu mõningates poliitilistes parteides. Baptistidest kristlastena seisame niisuguste tendentside vastu.

Me usume, et Jumal annab meile Pühakirjas käsu armastada ja vastu võtta võõraid.

Me kutsume üles kõiki baptiste osutama külalislahkust immigrantide, põgenike ja etniliste vähemuste suhtes ning töötama külalislahke suhtumise suurendamise nimel ühiskonnas.

„Sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!" (5Ms 10:17-19)

 

RESOLUTSIOON ABIELU KOHTA

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek –

Rõõmustab Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu vastastikku armastavate ja isetute suhete üle ning nende ilmnemise üle Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises.

Tänab Jumalat, et inimene on loodud meheks ja naiseks Jumala näo järgi ja soovib järgida Pühakirja tunnistust ja õpetust kõigis inimseksuaalsuse väljendustes.

Kutsub üles baptiste näitama eeskuju, väärtustama ja õpetama, et abielu on loodupärane ning piibellik kontekst mehe ja naise seksuaalsetele suhetele, nagu on väljendatud „Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!" (1Ms 2:24)

Saab osa inimsuhete haprusest ning tunneb valu ja raskusi, mida purunenud suhted põhjustavad inimestele kirikutes ja ühiskonnas.

Kinnitab meie vastutust jagada Head Sõnumit Jeesusest Kristusest sõnas ja teos kõigi inimestega, sõltumata nende eluviisist või veendumustest.

Tunnistab vajadust palvetada abielus inimeste eest, neid julgustada ja toetada, pakkudes pastoraalset ja vaimulikku nõustamist, et tugevdada terveid ja elujõulisi kristlikke kogukondi osaduses Jeesuse Kristusega ja üksteisega.

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek. Mondo Migliore, Rooma, Itaalia. 22.-25. september, 2010.

.