Abielueelne töövihik „Valmistudes abieluks”

09/201621 peep saar

Peep Saare kokkuvõte oma KUSi lõputööst

Facebooki avarustes on viimastel kuudel olnud näha rõõmsaid ja toredaid pulmapilte, kus noorpaar ja nende lähedased tähistavad abielu algust. Neid on olnud lausa nii palju, et on küsitud, kas sellel suvel on hakatud rohkem abielluma või on tegu tänase infoühiskonna nähtusega, kus kõik toimuv on nähtav ka kõrvalseisjatele?

Töövihikust leiab kristlike paarinõustajate kontaktandmeid ja soovituslikku kirjandust edaspidiseks lugemiseks.

Abiellumine Eesti ühiskonnas
Ma ei oska öelda, kumb vastus on korrektne, sest tänavusi statistilisi numbreid pole ma veel näinud. Vaadates aga eelmistele aastatele, võime näha järgmisi trende:
90 aastaga on Eestis sõlmitavate abielude arv vähenenud kolmandiku võrra. Kui 1923. aastal sõlmiti 9052 abielu, siis 2014. aastal 6220.

Viimastel aastatel võib näha väikest tõusu. Nt 2009. aastal sõlmiti 5326 abielu, 2015. aastal aga 6815 abielu.
Ligi 50% sõlmitud abieludest lahutatakse. Lahutusi oli 2015. aastal 3382.
Statistikaameti andmetel oli lahutuse hetkel abielu kestnud keskmiselt 12 aastat.
Kahtlemata on Eestis lahutuste koguarv, võrreldes abieludega, väga suur. Püsisuhete hulk, mis lagunevad peale teatud kooselatud aega, on muidugi veel palju kõrgem, sest paraku enamus neist ju ametliku abieluni ei jõuagi.
Alates 2002. aastast on Eesti Vabariigis vastava eksami sooritanud vaimulikel õigus sõlmida abielusid. Läbi aastate on laulatuste arv ja vaimulike sõlmitavate abielude protsent pidevalt kasvanud. Näiteks 2015. aastal sõlmisid vaimulikud 577 abielu (8,9% abiellumiste koguarvust). Kuna vaimulike õigus abielusid sõlmida pole geograafiliselt piiritletud, siis oleme võinud ka Facebooki piltidelt näha laulatustalitusi, mis toimuvad nii mõne suure kiriku võlvide all, kui ka neid, mis leiavad aset hoopis esivanemate talu õunapuuaias.

Abiellu astujad
Viimastel aastatel olen puutunud kokku paljude noorpaaridega, kes pöörduvad minu poole sooviga astuda abiellu. Suures plaanis võib näha nende hulgas kahte tüüpprofiili.
Esimese grupi moodustavad kristlikud noored, tavaliselt vanuses 22–25. Nad tunnistavad kristlikku usku ja praktiseerivad seda suuremal või vähemal määral mõnes evangeelses vabakoguduses. Neil on kristlikud sõbrad ja koguduslikus suhtevõrgustikus võimalikud mentorid, kes on valmis ja võimelised abielueelset nõu andma. Tavaliselt on nad olnud suhtes 1–2 aastat ja seega tunnevad teineteist suhteliselt vähe. Peamiseks abiellumise ajendiks on neil nende usust (ja/või usukogukonnast) tulenev arusaam, et kooselule peaks eelnema ametlik abiellu astumine ühiskonna ja Jumala silmis.

Teise grupi moodustavad mittekristliku taustaga noored, tavaliselt vanuses 26–35. Enamus neist ei oma mingit kokkupuudet kristliku usu ja kirikuga ning minuni jõuavad nad läbi oma sõprade ja pulmakorraldajate soovituste. Mõned neist on lapsena ristitud, kuid enamasti pole nad käinud leeris. Seega võib öelda, et oma igapäevases elus nad ei praktiseeri kristlikku usku. Nad tunnevad teineteist juba päris pikalt ja on abiellumise hetkeks koos elanud keskmiselt 5–10 aastat. Tihti on neil ka ühisest kooselust 1–2 last. Peamiseks abiellumise ajendiks on sellistel noortel soov kanda ühist perekonnanime ja olla ka seaduslikus mõttes üks perekondlik üksus. Tihti kannavad sellised noored traditsioonilisemaid väärtushinnanguid ja ka nende vanemad on olnud abielus (vähemalt mingi perioodi).

Töövihikuid „Valmistudes abieluks” on võimalik ka tellida kogudustesse. Selleks tuleks kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Abielueelne nõustamine
Kuna me mõistame abielu kui teadlikku pühendumist teisele inimesele kogu eluks, siis mida saaks teha, et abiellunud püsiksid selles pühendumises?
Kahtlemata aitaks abieluks paremini ettevalmistamine vältida paljudel juhtudel kooselu hilisemat purunemist. Enamus abielupaare, eriti mittekristlikust taustast tulevad noored, astuvad ju abiellu ilma igasuguse nõustamiseta. Tugevast koguduslikust keskkonnast tulevate noorte puhul on vähemalt probleemidest teadlikkus suurem ja paljud pastorid nõuavad oma praktikas enne abielu sõlmimist kihlapaarilt teatud nõustamisprotsessi läbimist. Nõustamise läbiviijaks on sellisel juhul tavaliselt kas pastor, kes hiljem viib läbi laulatustalituse, või siis mõni abielupaar, kes võtab kanda mentori rolli. Nõustamisel kasutatakse väga erinevaid materjale. Eelkõige on tegu pastorite isikliku praktika käigus väljakujunenud materjalidega.

Mittekristlikud kihlapaarid on palju keerulisemas seisus. Vähemalt mina pole teadlik, et Eestis keegi sellist teenust pakuks. Nõnda on mittekristlikust taustast tulevad noored sunnitud iseseisvalt leidma ja läbi töötama mingeid materjale, mida aga eesti keeles väga olemas ei olegi.

 • Lõputööna valminud töövihik
  Oma Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõputöös seadsin eesmärgiks koostada materjal, mis võimaldaks abiellu astuval paaril iseseisvalt oma püsisuhtega töötada ning aitaks luua tugeva ja püsiva vundamendi abieluks.
  Abielueelne töövihik „Valmistudes abieluks” on loodud kristlikule väärtuspõhjale ja sihtgrupiks on nii kristlikud kui mittekristlikud noored. Samuti on peetud silmas pastoreid, kes saaks kasutada seda materjali oma nõustamispraktikas.
  Töövihik aitab abiellu astuvatel noortel:
  * õppida tundma teineteise ootusi;
  *läbi temaatiliste testide tuua esile paarisuhte nõrkused, mis vajavad jätkuvat panustamist;
  * tutvuda kristliku arusaamaga abielust ja on teatud eel-evangeelseks platvormiks, millelt oma vaimulikul teekonnal edasi astuda;
  * leida praktilisi vestlusteemasid oma suhte tugevdamiseks.
  Oma nõustamiskogemusest ja kokkupuutest kihlapaaridega olen näinud järgmisi kitsaskohti:
  * väärtushinnangute erinevus;
  * tarbija-mentaliteet;
  * liialt kõrged ootused kaaslasele;
  * eeldus, et armastus lahendab kõik probleemid.
  Enamuse töövihiku mahust võtavad enda alla küsimustikud ja testid, mis aitavad abiellu astujatel mõista paremini iseendas ja oma suhtes olevaid probleemseid alasid. Muutus saab alata sellest, kui on olemas teadlikkus reaalsusest. Teine asi muutuse protsessis on kommunikatsioon – tihti me eeldame, et mu kaaslane teab minu ootusi enesestmõistetavalt, aga see ei pruugi nii olla. Vastamata ootused aga muutuvad nõudmisteks. „Valmistudes abieluks” töövihik on loodud, silmas pidades eesmärki: panna paarid omavahel suhtlema, isegi kui see tähendab oma mugavustsoonist väljaastumist.

Töövihiku kolm osa
Loe ja rakenda. Siin esitletakse 10 printsiipi, mis aitavad luua abielu jaoks tugevat vundamenti.
Vasta ja aruta. Üheksasse gruppi jaotatud küsimustikud ja testid (seksuaalsus, vaimulik lähedus, konfliktide lahendamine jne). Noored vastavad küsimustele individuaalselt ja hiljem arutavad vastuseid ühiselt. Väljapakutud testid ei suuda käsitleda neid teemasid lõpuni, kuid loovad platvormi edasisteks aruteludeks. Vastuseid analüüsides võib kerkida esile vajadus kaasata kolmas, neutraalne osapool, kes aitaks probleemidest väljapääsu leida.
Praktilised abivahendid. Siin on mõtteid, mida noorpaarid saavad kasutada nii enne kui peale abiellumist. Siit leiab praktilisi ideid date night-de jaoks ja samuti lõbusamaid ning tõsisemaid teemasid, mida kahekesi arutada. Need pärinevad uurimusest, mille viisin läbi 25 abielupaariga oma tutvusringkonnas. Palusin neil kirjeldada oma praktikast lähtuvalt seda, kuidas nemad leiavad aega teineteisele ja mida nad siis ühiselt teevad.
Välja on toodud praktilisi ideid, kuidas näidata oma kaasale armastust just temale arusaadaval viisil.
Töövihiku osad on iseseisvad ega moodusta tugevalt seotud tervikut. See on teadlik taotlus, kuna sihtgrupp on väga erinev nii oma tausta kui vajaduste poolest. Vihikut ette valmistades oli eesmärgiks, et tegu oleks materjalidega, mida kasutatakse aktiivselt abieluks ettevalmistamise perioodil ning mille juurde pöördutakse tagasi ikka ja jälle, kui suhtes kerkivad esile mingid takistused ja probleemid. Sellest tulenevalt on materjali võimalik läbida valikuliselt ja suvalises järjekorras.
Kui loodud töövihiku abil saab mõni abielu rajatud tugevamale alusele, mõni lagunev suhe taastatud, mõni inimene leiab isikliku suhte Jeesusega, siis on käesolev lõputöö oma eesmärgid kuhjaga täitnud.
Juba praegu on näha vajadust – teha töövihikust uus ja redigeeritud trükk. Selleks on kavas koguda tagasisidet nendelt paaridelt, kes on töövihiku läbi töötanud, ning ka vaimulikelt ja mentoritelt, kes on kasutanud seda praktilise nõustamise abivahendina.