Jüngriks olemine VI

06/2017 13 adamid

ISIKLIK KUTSE

Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal

Eelmise artikli (Teekäija 5/2017) lõpetasin maailma ajalugu muutnud ja jätkuvalt kujundava Jeesuse kutsega: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” (Mt 4:19).
Mõelge, kuidas Jeesuse väljakutse Peetrusele ja Andreasele ning Johannesele ja Jaakobusele Galilea järve ääres on mõjutanud maailma ajalugu 2000 aastat?! Kõik algas sellest, et Jumalal oli plaan kogu inimkonna päästmiseks. Niisamuti nagu Jumal kavandas oma rahva päästmist Egiptuse orjusest ja kutsus selleks Moosese.
Loe neid kutsumise lugusid. Mida sa kuuled nende kaudu? 1. Moosese 12:1–9; Jeremija 1:1–10; Jesaja 6:1–8; Luuka 5:1–11; Apostlite teod 9:1–18.

Need lood näitavad meile Jumala loomust:
Ta on tõepoolest elav ja võib muuta ajalugu ning inimeste elusid.
Ta on kõikjal ja teab inimeste kannatusi.
Ta hoolib ja teda liigutavad inimeste vajadused.
Ta on ustav ja usaldusväärne.
Ta jätkab sinu otsimist oma eesmärgi jaoks sinu elus.
Ta otsis sind ammu enne seda, kui sina otsid teda.
Ta ei näe sind sellisena, nagu oled praegu, vaid sellisena, kelleks sa saad. Ta näeb potentsiaali, mitte hetkeseisu.
Kõigis neis lugudes saadakse teadlikuks Issanda ligiolust. Sageli on see lausa šokeeriv kogemus, kui inimesed tajuvad Jumala pühadust ja võimsust. Kuid Jumal ei jäta inimesi nende tunnete meelevalda, vaid julgustab ning lohutab. Kutsutud kogevad, et Jumal räägib nendega, sest ta hoolib. Kõigis nendes lugudes saavad inimesed Jumalalt ka isikliku kutse.

Kas see toimub täna kuidagi teisiti? Tõesti, Jeesus ei kohta meid füüsiliselt kaubanduskeskuse uksel. Kuigi viimasel ajal kuuldub just islamimaailmast lugusid, kuidas inimesed füüsiliselt näevad Jeesust. Enneloetud kohad Piiblis näitavad aga selgelt, et sa ei ole lihtsalt bioloogiline toode – enne maailma loomist oli Jumalal sinu jaoks plaan. „Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist” (Ef 1:4) ja „Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas” (Ps 139:16).

Prohvet Jesaja kaudu ütleb Jumal: „Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!” (Js 43:1). Ja mõistujutus räägib Jeesus sedasama: „Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja” (Jh 10:3).

Jumal tegutseb praegusel ajal sama aktiivselt nagu siis, kui Jeesus esimesi jüngreid kutsus. Inimeste eludes on valu ja ebaõiglust veel mõõtmatult palju – seepärast jätkub Jumala päästeplaani elluviimine ja selleks kaastööliste kutsumine. Me ise oleme kogenud päästmist paturõhumisest ja tagajärjest – igavesest hukatusest. Kuid meid on päästetud selleks, et hea sõnum andestuse ja lootuse leidmisest Jeesuses Kristuses leviks.

„Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit”” (Rm 10:13–15).

Fr. Tuglas ütleb: „...vaikselt kajab suurte tõdede kutse, mis ei kosta läbi elu raske ragina.” Kristlane tunneb seda kutset Jeesuse Kristuse kutsena. Kreekakeelne sõna kalein tähendab enamasti „kohale või juurde kutsumist”. Nagu apostel Paulus ütleb, et ta julgustab, lohutab ja keelitab kogudust, et „te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse” (2Ts 2:12). Niisiis pole see eneseteostus, vaid Jumala Isa kutse, mis on meile edasi antud Poja kaudu. Sõna kogudus (ekklesia) tuleb tegusõnast kutsuma (kalein) ja tähendab „väljakutsumist”. Selles väljakutsutute ringis, väljaspool elu rasket raginat, avaneb meilegi suur tõde, et Jumala tahe on kõigi inimeste päästmine sellest pöörasest soost. Sest see, kes Jumala sõna kuulab, selle südames on ruumi Jumalale ja kaasinimestele.