Prohveti, tarkuse ja tunnetuse sõna

9/2008

Peeter Tamm, Hiiumaa suvefestivali seminar

Jeesus ütles oma kuulajatele, et tema järgijad kuulevad tema kui karjase häält ning järgnevad talle (Jh 10:3-4). Ilmselt on igal kristlasel kogemus Jumala kõnetusest ja juhtimisest kas Jumala Sõna lugemise, jutluse, kristliku raamatu või ka Püha Vaimu otsese kõnetuse kaudu meie südames. Nii või teisiti on seejuures tegu prohvetliku tunnetuse mõõtmega, Jumala kõnetusega meie ellu. Oluline on meeles pidada, et Jeesuse sõnutsi kõik tema lambad ehk järgijad kuulevad tema häält. Seega võime eeldada, et kõigil kristlastel on vähemalt võime kogeda, tajuda ja tunnetada Jumala juhtimist.

.

B. Collins oma raamatus "Prohveteeri" nimetab mitmeid meilegi tuntud viise, kuidas Jumal meiega räägib.

1. Püha Vaim teeb piiblisalmid elavaks

Iga kristlane on seda kogenud, kuidas Piiblit lugedes mõni salm või lõik eriliselt esile tõuseb. Sellega kaasneb teadmine, et Püha Vaim kõnetab meid, ehkki me ei suudaks seda teisele inimesele tõestada.

2. Erinevad mõtted ja muljed

Alati pole võimalik lugeda pikemalt Piiblit, et leida sealt Jumala juhtimist ja ilmutust oma olukorras. Peame õppima kuulama Jumala häält oma igapäeva-elu keskel. Kui täidame oma meeled Jumala sõnaga, siis võime kogeda Püha Vaimu juhtimist ja erinevaid mõtteid, mida tema meile annab. Mõneti on see ju loomulik, et kui me teadlikult oma ihu ja meeled oleme andnud Jumala käsutusse ja tahame teha tema tahtmist, et Püha Vaim siis ka annab meile asjakohaseid mõtteid ja muljeid.

3. Pildid ja nägemused

Inimesed võivad ka midagi näha oma mõttes või vaimusilmas. Jeesus nägi Naatanaeli istumas viigipuu all veel enne seda, kui Filippus teda kutsus (Jh 1:48). Vahel näevad prohvetianniga inimesed vaimusilmas erinevaid inimesi, kelle elus Jumal tahab tegutseda. Nii toimus aastaid tagasi ühe noore inimesega Aasias, kes oma palve ajal nägi nägemuse 6 või 7 inimesest, kelle kaudu Jumal lubas tuua ärkamise Aasia erinevatele maadele. Hiljem ta oma elus kohtus nende vaimulike töötegijatega, keda ta juba oli näinud, ja kelle südamesse Jumal oli pannud misjonitöö erinevates Aasia maades.

4. Unenäod

Piiblis on mitmeid lugusid, kus Jumal inimestega unenägude kaudu räägib. Neid on mitmeid nii Vanas kui Uues Testamendis. Pauluse misjonireis sai uue suuna, kui ta öösel nägi nägemuse makedoonia mehest, kes kutsus Paulust ja tema kaaslasi Makedooniasse. Selle tulemusel jõudis Paulus evangeeliumiga Euroopasse.

5. Teiste inimeste sõnad

Vahel kõnetab Jumal meid teiste inimeste sõnade kaudu. Kohtumõistjate raamatus on lugu sellest, kuidas Giideon ja tema teenija kuulevad pealt midjanlaste sõduri unenäo jutustamist oma kaaslasele. Kui teine sõdur selgitab unenäo tähenduse, mõistab Giideon, et Issand kõnetab teda kuuldu kaudu (Km 7:13-15).

6. Erinevad olukorrad

Jumal laseb meil läbi minna rasketest aegadest või ületada suuri takistusi, et me küsiksime temalt: "Mida sa, Issand, meile selles olukorras rääkida tahad?" Piiblis kinnitatakse meile, et "Jumala käes ei ole ükski asi võimatu." (Lk 1:37). Jumalal on lahendused ülesannetele ja ettevõtmistele, millele ta meid on kutsunud. Kui kohtame raskusi, on aeg küsida Jumalalt abi, juhtimist või ka korrigeerimist. Sageli näitab Püha Vaim oma kavatsusi just läbi nende olukordade, enne kui ta kingib selgema ilmutuse tuleviku kohta.

7. Nähtavad asjad

Jumal küsis Jeremijalt: "Mida sa näed, Jeremija?" Prohvet vastas: "Ma näen mandlipuu oksa!" Heebrea sõna mandlipuu kohta (saqed) sarnaneb tegusõnaga (saqad), mis tähendab valvama, jälgima. Jumal rääkis läbi selle topelttähenduse, kuidas tema valvab oma sõna täideminekut neil päevil. Seejärel kõneles Jumal Jeremijaga ülekeevast pajast, mis samuti võis olla Jeremija silme all (Jr 1:7-19). Loeme ka sellest, kuidas Jumal kõnetas Jeremijat, kui ta potissepa kojas vaatles potissepa tööd (Jr 18:1-6).

Lisaks nimetab B. Collins kuuldavat häält ja keeltes kõneldu tõlgitsemist, mille kaudu Jumal saab inimesi kõnetada.

Ehkki prohvetlik kõne, tunnetuse sõna ja tarkuse sõna on Püha Vaimu erinevad annid, on minu arvates tegu Jumala kõnetuse ja/või ilmutuse erinevate vormidega erinevates olukordades. Andide mitmekülgsus kõneleb andja rikkusest ja inimlikust vajadusest meie piiratud tunnetuse-kogemuse täiendamise järele teistele antud andide näol.