Ülestõusmine ületab iga arengu

04/2017 05 ermoj
Ermo Jürma, peatoimetaja

Pärast Newtonit arvati, et füüsikas polegi enam midagi erilist avastada, kõik oluline olevatki juba selge, olemasolevat saab veel ainult viimistleda. Siis avastas Einstein relatiivsusteooria ja maailmapilt muutus fundamentaalselt.

Ülestõusmine on üleminek uude, sõnulkirjeldamatusse ellu.

Vanast Testamendist loeme, et Süüria kuningas oli kord rahutu, kuna Samaaria kuningas nägi ette tema vägede liikumist. Ta kahtlustas omade keskel reetureid, kuid talle anti vastus: „... prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, annab Iisraeli kuningale teada ka need sõnad, mis sa räägid oma magamiskambris” (2Kn 6:12). Kunagi on olnud täiesti arusaamatud Piibli väljendid, kuidas võiks „kivid kisendada” (Lk 19:40) ja „inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud” (Mt 12:36).

Täna võime näha olümpiamängude otseülekannet maakera teiselt poolelt, filme järelvaadata meile sobival ajal ja Facebooki kord midagi ülespandut ära kustutada on kõrgem kunst. „Väikesed kivikesed” kisendavad kõrvus nii, et kuulmine nürineb. Areng on muljetavaldav.
Jeesuse tulekuga sündis Jumala päästeloos suurim muutus. Jeesus võis jutlustada: „...muistsele põlvele on öeldud ... Aga mina ütlen teile...” (Mt 5). Tema imetegude kohta öeldi: „Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad” (Jh 9:32). Tagantjärele mõisteti, et tema isikus läksid täide sajad sajanditetagused prohvetlikud ettekuulutused. Kuid tema ülestõusmine ületas kõik. See kinnitas, et tema ongi Jumala poolt saadetud Päästja.

Uus Testament kirjeldab Jeesuse ülestõusmist kui ajaloolist fakti, millega sai alguse ristiusk. Sündmus ise leidis aset inimlike vaatlejateta. ETV filmigrupp poleks tollest hommikust ilmselt midagi jäädvustanud, sest taevane valgustugevus oleks kaamera fotosilma läbi kõrvetanud. Ülestõusmist ei kirjeldata maisesse ihusse tagasipöördumisena (elustamisena). Palju enam on see üleminek uude, sõnulkirjeldamatusse ellu.

Küsimus surnuist ülestõusmise võimalikkusest sõltub viimsena sellest, kas toimuda tohiks vaid see, mida inimtunnetus suudab juba täiesti ja tervelt haarata. Ülestõusmisusk aga ei tekkinud seeläbi, et suudeti tõestada, et haud oli tühi. Jüngrite tunnistuse aluseks olid reaalsed kohtumised ülestõusnud Jeesusega. Kaalukas oli nende tunnistajate hulk, kes nägid ülestõusnud Issandat.

Ülestõusmine on kuulutamise teema. Ülestõusmist tähistame imena ja samas on meil sellele õnnistusele ligipääs. Jeesuse ülestõusmine on lõpuaegse üldise ülestõusmise avaakord, mis võimaldab kord täiuse. Jeesuse ülestõusmine määratleb kristlaste elu juba nüüd.