Püha Vaim juhib kogu tõesse

06/2017 05 ermoj
Ermo Jürma, peatoimetaja

Aeg-ajalt püüame endale ette kujutada Jumalat, küllap oleme seda kõik teinud. Aga me ei suuda seda üksinda ega ka mitte kõik üheskoos. Kui me saaksime kõigi aegade kõikide inimeste kõik kogemused kokku panna, kõik targad raamatud kokku võtta, kõik kõrged unistused juurde liita – ometi Jumalani me ei küüniks. Piltlikult öeldes: maa pealt taevasse on redel vaid inglitele, mitte inimesele (1Ms 28).
Samas esitavad juba minu oma elu olukorrad ja kohustused igal päeval piisavalt väljakutseid. Enamasti pole nendes ainult üht valikut, üht teed, s.t ka maine inimelu on päris keeruline. Vahel tahame midagi selgeks rääkida, soovime teistelt inimestelt selgitusi kuulda, aga need arutlemised jõuavad kuskil piirideni. Oma mõtete ja sõnadega jääme vahel pealtnäha üsna lihtsategi asjadega jänni.

Püha Vaim juhib meid Jumala saladuste poole.

Pärast kolme intensiivset kooli- ja praktikaaastat avaldas Jeesus oma jüngritele, et tal on neile veel palju öelda. Aga nad ei tule selle taipamisega veel toime. Siis andis ta suure tõotuse: „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse” (Jh 16:13).

Pole kahtlust: Püha Vaim juhib meid Jumala saladuste poole. Pühapäeval pärast Nelipüha tähistab kristlik maailm Kolmainupüha ja sealt edasi loendavad kirikukalendrid pühapäevi. Juba selle püha sünnilugu on väga rikkalik, mitmekülgne – isegi vastuoluline. See kätkeb endas palju mõtteid, ettekujutusi, pilte. Jumal on igavene ja kõikjalviibiv, püha ja õiglane, pikameelne ja täis heldust. Tema ülevus esitab väljakutse meie mõistusele ja südamele.
Sõnapaar „kogu tõde” on väga laetud. Üks ajab selle jälgi raamatutes, teine katsetab roosikasvatuses, kolmas mõistatab abikaasa juures, neljas uurib kosmoloogiat jne. Inimene võib tõde ja õigust otsida-kirjutada viis köidet ja kogu elu – ning mitte leida.

Kuid Jumal töötab meiega eriliselt oma Vaimu läbi. Vaimust inspireeritud Pühakiri tunnistab: „Jumal on armastus” (1Jh 4:8, 16). Suurt ja võimast Jumalat on seal nii lihtsalt kirjeldatud – vaid ühe sõnaga.

Kuigi me ei suuda piisava selgusega kujutada ette Kolmainu Jumalat, siis seda lugu, kuidas Jumal on meid armastanud ja kuidas meie oleme üritanud armastada Jumalat ja kaasinimest, oskab igaüks, kes on avanud end Pühale Vaimule.

Augustinusele kuulub lause: „Armasta ja tee siis, mis sa tahad!” Astudes armastuse radu, jõuamegi lähemale kogu tõele.