Jumaliku julgustusega uude aastasse!

01/2012  Herman Mäemets, pastor emeeritus05 maemets herman 444x600

Käesoleva aasta kalendris juhib president Meego Remmel tähelepanu priikogudusliku liikumise algusele 130 aastat tagasi: "Vaimulik ärkamine tõi usurahva südameisse enneolematu rõõmukogemuse, huultele uuenenud lauluvara, kirikumaastikule elumuutva usuliikumise."

Läänemaa ärkamise 100. aastapäeval Ridalas meenutas pastor Osvald Tärk: „See ärkamine polnud mingi juhuslik õis ristiusu ääremail, vaid usu suurte ja igaveste väärtuste taastärkamine. Oleme nende lapsed, lastelapsed ja laste-lastelapsed, kes leidsid oma usuelule uue ja elava sisu."

Ajaloolane Robert Võsu märgib: „Jumala Vaim oli inimeste südamed uuendanud ja see uus otsis endale vastavat vormi. Kõigepealt tunti suurt vajadust osaduse järele. Selle esimene väline vorm oli omavaheline leivamurdmine. Sellele järgnes ristimine. Nii tekkis usklike kogudus... Lausa imestustäratav on priilaste misjonivaim, sest umbes kaks kolmandikku praegu meie vendlusse kuuluvatest kogudustest on alguse saanud priilaste evangeelse töö kaudu." (Logos nr 4, 1982)

.

„Ärkamise hällis" Ridalas kinkis Issand korduvalt „uut". Minu isa kirjutab raamatus „Ridala ärkamise ajalugu" (1928 ), et kogudusse tuli uus elu. Oli suurem ärkamine ja ristiti 68 uut inimest, nende hulgas noori mehi, kelledest kujunesid hilisemad töötegijad, koguduse „sambad".

1932. on taas eriline aasta. Seda meenutas vendluse omaaegne evangelist Imant Ridaliste: "Ärkamine algas külatundides ja pühapäeval palvelas, milline oli inimestest tulvil. Tuldi uudistama, algul muigega, aga üsna pea olid silmad pisarais. Kutsuti eestpalvele. Patuahastuses langesid inimesed põlvedele ja enne ei tõusnud, kui olid kogenud seesmist rõõmuküllust. Kokku kogesid äratust ~300 inimest. Kõik kohalikud kogudused said neid vilju maitsta."

Milleks meenutada möödunut? On ju meie silme ees kaasaja reaalsus kogu oma uskmatuse ja selle viljadega. Aga prohvet juhib tähelepanu Jumala tööle: „Vaata, mina teen hoopis uut... Ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse..." (Js 43:19; 44:3)

Seda kõike on Issand teinud ka vahepealsetel aastatel, kasutades mitmeid vaimulikke liikumisi ja pühendunud töötegijaid. Jumala tõotused kehtivad ka alanud aastal! Ja Issand otsib ustavaid, et neid täita oma armastusega ja välja läkitada kaasaja põlvkonna õnnistuseks.

Väsimata paludes te võite imet näha –

Jeesusele avatud saab lukustatud uks.

Ta võib meie päevil ka veel seda imet teha,

et just kõige raskem uks saab talle avatuks.

(Maimo Valguse luulekogust „Loojangu eel")