12/2012 05 ermo-1Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kus on see juutide vastsündinud kuningas?" (Mt 2:2)
Võiks arvata, et vastsündinud laps on täiesti abitu – aga see pole kogu tõde! Uuel ilmakodanikul on väge küll, kuigi see on sootuks teistsugune. Need, kellele on sündinud esimene laps, teavad, et sellel võsul on võim esimesest päevast peale kogu senine maailm pea peale keerata. Terve elu muutub, sest laps haarab oma vanemate elus keskse positsiooni, sageli isegi kõrgema kui vanemate oma elu. Ühtäkki hakkab kõik tiirlema selle pisipõnni ümber ja maailm paistab hoopis uues valguses – korraga ei seisa tsentris mitte enam mina, vaid see laps!


Vastsündinud lapse vägi seisneb selles, et ta kõnetab südameid.

.


Ühe vastsündinu võim on vaba vägivallast ja sunnist: ta ei kasuta füüsilist jõudu, ei manipuleeri sõnadega, ei ähvarda karistusega ega targuta tagajärgi. Vastsündinud lapse vägi seisneb selles, et ta kõnetab südameid. Tal on meelevald tõmmata oma orbiidile ümberseisjate pühimad tunded: huvi ja armastus, hoolimine ja kaastunne ning saada ilma mingi sunnita nende elu keskpunktiks.
Sarnase väega tuli ka Jumal jõuluajal maailma elu uueks muutma. Jeesuslapse sünni tegid erakordseks sellele eelnenud inglikuulutused ja kogu sündmust saatnud tunnustähed. Pühakirja läbi uurides selgub, et paljud prohvetid olid tema tööst ja tulekust rääkinud juba sajandeid. Meheks sirgudes ja oma missiooni teostama asudes tema „valimislubadused" ei teisenenud.
Jeesus õpetas teed Jumala juurde, parandas haigeid, toitis näljaseid, õnnistas lapsi, nimetas asju õigete nimedega, vabastas inimesi süükoormast, kinkis uue lootuse. Ta ütles raskelt patuteolt tabatud inimesele: „ega minagi mõista sind surma"; ta ei nõudnud kättemaksu: "Pista oma mõõk tuppe tagasi!" ja jättis oma jüngritele valikuvabaduse: "Kas teiegi tahate ära minna?" Jeruusalemma pühakojas küsis ta juutidelt: „Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat?" ja ühtegi ei leidunud.
Pole siis ime, et jõuluaeg paneb poeedid luuletama, sõnameistrid kirjutama, kunstnikud maalima, muusikud mängima – saabunud oli kauaoodatud Päästja. Samas ei leita talle ka täna kohta igas majas ja nüüdki lähevad liikvele kuningas Heroodesele järgnevad sõdurid.
Jeesusel on jumalik meelevald kõnetada meie südameid ja aeg on anda talle oma elus keskne koht!