Aprill 2021 15 3suigumehed
Endel Lohu

Kirjade järgi kiirustasid esimesel ülestõusmishommikul naised veel enne koitu Jeesuse hauale, mis osutus aga tühjaks. Mehed jõudsid jooksujalu sinna mõni aeg hiljem. Nii on tulnud läbi ajaloo mehed mitmes paigas tõusva päikese kiirtes kokku, et lugeda Piibli võimsaid tõotusi, laulda Issandale ja tunnistada evangeeliumi.
Suigus kogunes väike grupp mehi kargel hommikutunnil elava tule ümber. Lõkketulest sai süüdatud suur küünal, millega süütasime palvelas igaüks veel isikliku küünla. Osalejate hinnangul oli üle tüki aja kohtumine väga kosutav ja ülesehitav. Sai jagada oma mõtteid ja tunnistusi, ka üksteise eest palvetada ja koos laulda. Oluline on hoida kauneid tavasid, mis aitavad ülestõusmise saladust uuesti imetleda ja annavad indu meie endi ülestõusmisele vastu minna.