09/2014 20 esa luukkala
Esa Luukkala, Äksi koguduse õpetaja
Fotod: Õnne Luukkala

Piibel algab maailma loomisega: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa" (1Ms 1:1). Pühakiri kirjeldab, kuidas Jumal lõi kogu maailma 6 päevaga. Siis jutustatakse meile inimese pattulangusest, mille järel ta aeti Eedeni aiast välja ja surm hakkas tegema oma tööd. Muistne maailm hukkus veeuputuses ja ainult Noa pere (kokku 8 inimest) pääses. Paabeli torni loos kuuleme erinevate keelte tekkimisest.

Neid lugusid kutsutakse Piibli alglugudeks ja need on vundamendiks ülejäänud Jumala sõnale. Tänapäeval on alglugude usaldusväärsust seatud kahtluse alla.

Ahvile on kõik lubatud, aga Jumala loodud inimesel on vastutus oma elu üle Looja ees.

Piiblikriitika on lõhkunud maha paljude inimeste usu. Meie ajal on õpetatud, et inimene on pikaajalise arengu toode. Paljud kristlased arvavad, et Jumal on loonud maailma, taimed, loomad ja inimese evolutsiooni kaudu. Aga kas see ikka on nii?

Pühapäeval, 14. septembril avati Äksi kirikus Piibli alglugude näitus. Seal tuuakse esile fakte, mis toetavad alglugudes jutustatud sündmuste usaldusväärsust. Kas teadsid näiteks, et dinosauruste luukeresid ja kaasaegsete loomade fossiile on leitud ühtedest ja samadest maakihtidest? On leitud ka nende DNAd ja vereliblesid, mis mitte kuidagi ei saaks säilida, kui dinosaurused oleks välja surnud miljoneid aastaid tagasi, nagu väidavad darvinistid. Kas teadsid, et kivistumine ei nõua pikki ajaperioode, vaid võib toimuda ka väga kiiresti, kõigest mõne nädala jooksul? Võib-olla oled mõelnud sellele, kuidas tekkis jääaeg? Veeuputuslugu pakub siin usaldusväärset seletust. 20 inimesed sugulased

Huvitav on ka see, kuidas klassikalise hiina keele piktogrammid annavad edasi täpselt sama informatsiooni inimkonna algusest, nagu seda teeb Piibel. Näiteks kirjutatakse (tegelikult joonistatakse) ka tänapäeval hiina keeles sõna „laev" veesõidukina, kus on sees 8 inimest. Täpselt seesama, millest Piibel jutustab veeuputuse loos.

Kas teadsid, et mutatsioonides läheb alati informatsiooni kaduma? Ometi on meile õpetatud, et erinevad eluvormid on tekkinud mutatsioonide teel pikaajalise arengu tulemusena. Aga faktid näitavad, et areng ei lähe mitte edasi, vaid hoopis tagasi. Kaasaegse teaduse valguses on inimene olnud intellektuaalselt kõige arenenum 6000 aastat tagasi. Täpselt samal ajal, kui Jumal Piibli järgi lõi maailma!

Neid ja paljusid teisi teemasid käsitletakse 20 plakatil. Näituse mõte sündis paar aastat tagasi, kui üks koguduseliige tuli minu juurde ja hakkas sellest ideest rääkima. Ta oli oma laste elus näinud, kuidas koolis õpetatud arenguteooria hävitas laste usku ja usaldust Piibli vastu. Ta kirjeldas olukorda umbes nii: „Kodus annavad usklikud vanemad oma parima selleks, et laps õpiks Jumalat tundma. Aga koolis tehakse see kõik maha, kui väidetakse, et inimene on miljardite aastate arengu toode." Näituse eesmärk on näidata, et Piiblis jutustatud sündmused on usaldusväärsed ka teaduslike faktide valguses.

Näituse avamisel pidas loengu Soome arst Pekka Reinikainen (endine ateist). Oma õpinguaastate jooksul veendus ta aga selles, et Jumal on olemas ja on loonud maailma. Hiljem õppis ta tundma ka Jeesust Kristust oma Päästjana. Piibli alglugude näituse eesmärk on, et inimesed võiksid leida tee Kristuse juurde. Ahvile on kõik lubatud, aga Jumala loodud inimesel on vastutus oma elu üle Looja ees. Meie palve on, et see näitus võiks avada uksi evangeeliumile Jeesusest Kristusest.